gd-1 Tha comas labhairt bunaiteach sa Ghàidhlig aig an neach-chleachdaidh seo.