Predloga:Uporabnik sq

sqKy përdorues është një folës amtar i shqipes.