• Predloga uporablja {{skrčljivi seznam}}. Privzeta možnost je, da so vsi seznami skrčeni (zakriti). Za prikaz vseh seznamov razširjenih uporabite {{Politika/dok}}. Za razširjenje samo enega seznama uporabite: {{Politika/dok |expanded=listname}}
    , kjer je listname eno od naslednjih možnosti: Primary, Systems, Disciplines, Admin, Policy, Organs, Related, Subseries. (brez narekovajev)