Predloga:Navedi patent/peskovnik

[1] 

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Ta predloga določa podatke za patent oz. patentno prijavo in se poveže s spreltno bazo podatkov esp@cenet. Zagotavlja tudi nekatere dodatne informacije o navedenem patentu. Zaželjena je uporaba znotraj tagov <ref></ref> ali pa je lahko del bibliografije (patenta) na koncu članka. Uporablja se tudi za za navajanje reference patenta v oklepaju znotraj besedila.

Osnovna predloga patenta za navajanje patenta ali patentne prijave iz katerekoli države je vzeta iz podatkovne baze esp@cenet. Ta baza je bolj uporabna kot USPTO baza, ker izpostavlja tudi patente/prijave drugih držav in trenutne statuse prijav.

Predlogo lahko preizkušate na strani Predloga:Navedi patent/testniprimeri.

Uporaba

uredi

Skopiraj spodnje vrstice v članek (za navajanje patenta)

{{Navedi patent
 | country = 
 | number = 
 | status = 
 | title = 
 | pubdate = 
 | gdate = 
 | fdate = 
 | pridate = 
 | inventor =
 | invent1 = 
 | invent2 = 
 | assign1 = 
 | assign2 = 
 | class = 
}}

Parametri

uredi

Ta polja morajo biti izpolnjena s sledečimi informacijami

{{Navedi patent
 | country = dvočrkovna kratica države
 | number = številka patenta/objava prijave patenta
 | status = patenta/prijave
 | title = naziv izuma
 | pubdate = YYYY-MM-DD
 | gdate = YYYY-MM-DD
 | fdate = YYYY-MM-DD
 | pridate = YYYY-MM-DD
 | inventor = seznam izumiteljev (prosti format)
 | invent1 = ime prvega izumitelja 
 | invent2 = ime drugega izumitelja
 | assign1 = ime prvega imetnika (lastnika)
 | assign2 = ime drugega imetnika (lastnika)
 | class = ECLA klasifikacija (evropska klasifikacija)
}}

Razlaga parametrov:

 1. Država je opredeljena s dvočrkovno kratico, npr.: "US", "SI" ali "WO" (za mednarodne patentne prijave)
 2. Ne postavljaj vejic v patentno številko
 3. Prijava mora biti opredeljena s parametrom publication number
 4. Dodaj |title = naziv izuma za prikaz naslova. Obvezno
 5. Dodaj |status = application , če je navajanje odvisno od prijave izuma. Po možnosti vključite |status = patent, če je patent že izdan. (Žal slovenski izraz prijava ni primeren - glej paramater pubdate).
 6. Dodaj |assign1 = imetnik za prikaz imetnika (lastnika) pravic. Predloga vsebuje tudi parameter assign2 za drugega lastnika.
 7. Dodaj |inventor = seznam izumiteljev za prikaz vseh izumiteljev. Ta parameter prikaže vse lastnike vendar ni uporaben za generiranje COinS meta podatkov.
 8. Dodaj |invent1 = izumiteljev priimek, izumiteljevo ime za zagotavljanje izumiteljevega imena. Ta parameter ni uporabljen za prikaz, ampak generira COinS meta podatke in je lahku uporaben v prihodnosti. Povečaj številko za večje število izumiteljev.
 9. Dodaj |pubdate = YYYY-MM-DD za datum objave prijave. Prikaže se le, če je vključen "status=application" (prijava). Za izdane patente, uporabi paramater gdate (granted date). Obvezno, če je vključen "status=application".
 10. Dodaj |gdate = YYYY-MM-DD za datum izdaje patenta. Datum se prikaže le, če ni vključen "status=application". Pomembno je vključiti "status=patent" za potrditev, da je patent dejansko, ampak to ni obvezno.
 11. Dodaj |pridate= YYYY-MM-DD za (najzgodnejši) datum prioritete. Ni prikazano, ampak je na voljo za kasnejšo uporabo. Vključevanje večih prioritet ni smiselno.
 12. Dodaj |fdate = YYYY-MM-DD za datum vložitve prijave (filing date). Ni prikazano, ampak je uporaben za COinS meta podatke in je na voljo za kasnejšo uporabo.
 13. Dodaj |class= ECLA klasifikacija za ECLA klasifikacijo. Ni prikazano, ampak je na voljo za kasnejšo uporabo. V prihodnosti je možna avtomatska povezava na ustrezno klasifikacijo, ker so url-ji zapleteni.

Podrobnosti

uredi

"Country" parameter mora biti dvočrkovna kratica države brez pik (npr.: US ali SI, ne pa U.S. ali USA ali S.I.)

"Number" parameter mora biti številka patenta ali številka objave prijave patenta brez brez vmesnih vejic (npr.: 2135432, ne pa 2,135,432). Za pridobitev pravilne oblike številke poskusi tukaj.

Dodaj |status = application , če navajate objavo prijave patenta. Prijave patentov se morajo nanašati na številko Čobjave prijave patentov, ne pa število vložitve patenta.

Eden (ali oba) datuma (objava prijave ali izdaja patenta) mora biti vključen, ravno tako to velja za naziv patenta.

Primeri za navajanje imen izumiteljev

uredi
invent1
invent2
invent3
{{Navedi patent
 |country=SI |number=23106 |status= application
 |title=Procedure of dynamic deep etching and 
particle extraction from aluminium alloys
 |pubdate=2011-01-31
 |invent1= Bončina Tonica
 |invent2= Zupanič Franc
 |invent3= Markoli Boštjan
 |assign1= Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
strojništvo, Bončina Tonica 
}}
SI application 23106, Bončina Tonica; Zupanič Franc & Markoli Boštjan, "Procedure of dynamic deep etching and particle extraction from aluminium alloys", objava prijave 2011-01-31, imetnik Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Bončina Tonica 
inventor1-last/first
inventor2-last/first
inventor2-last/first
<{{Navedi patent
 |country=SI |number=23106 |status= application
 |title=Procedure of dynamic deep etching and 
particle extraction from aluminium alloys
 |pubdate=2011-01-31
 |inventor1-last= Bončina
 |inventor1-first= Tonica
 |inventor2-last= Zupanič
 |inventor2-first= Franc
 |inventor3-last= Markoli
 |inventor3-first= Boštjan
 |assign1= Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
strojništvo, Bončina Tonica 
}}
Rezultat navajanja: SI application 23106, Bončina, Tonica; Franc Zupanič & Boštjan Markoli, "Procedure of dynamic deep etching and particle extraction from aluminium alloys", objava prijave 2011-01-31, imetnik Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Bončina Tonica 
inventor1-last/first
inventor2-last/first
inventor2-last/first
inventorlink1/2/3
{{Navedi patent
 |country=SI |number=23106 |status= application
 |title=Procedure of dynamic deep etching and 
particle extraction from aluminium alloys
 |pubdate=2011-01-31
 |inventor1-last= Bončina
 |inventor1-first= Tonica
 |inventor2-last= Zupanič
 |inventor2-first= Franc
 |inventor3-last= Markoli
 |inventor3-first= Boštjan
 |inventorlink1 = Bončina Tonica
 |inventorlink2 = Zupanič Franc
 |inventorlink3 = Markoli Boštjan
 |assign1= Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
strojništvo, Bončina Tonica 
}}
SI application 23106, Bončina, Tonica; Franc Zupanič & Boštjan Markoli, "Procedure of dynamic deep etching and particle extraction from aluminium alloys", objava prijave 2011-01-31, imetnik Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Bončina Tonica 
inventor1-last/first
inventor2-last/first
inventor2-last/first
inventorlink1/2/3
{{Citat
 |country=SI |number=23106 |status= application
 |title=Procedure of dynamic deep etching and 
particle extraction from aluminium alloys
 |pubdate=2011-01-31
 |inventor1-last= Bončina
 |inventor1-first= Tonica
 |inventor2-last= Zupanič
 |inventor2-first= Franc
 |inventor3-last= Markoli
 |inventor3-first= Boštjan
 |inventorlink1 = Bončina Tonica
 |inventorlink2 = Zupanič Franc
 |inventorlink3 = Markoli Boštjan
 |assign1= Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
strojništvo, Bončina Tonica 
}}
Procedure of dynamic deep etching and particle extraction from aluminium alloys {{citation}}: Prezrt neznani parameter |assign1= (pomoč); Prezrt neznani parameter |country= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventor1-first= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventor1-last= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventor2-first= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventor2-last= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventor3-first= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventor3-last= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventorlink1= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventorlink2= (pomoč); Prezrt neznani parameter |inventorlink3= (pomoč); Prezrt neznani parameter |pubdate= (pomoč); Prezrt neznani parameter |status= (pomoč)

Ostali primeri

uredi

Za navajanje ZDA (US) patenta 7,143,445, uporabi:

{{Navedi patent |country=US |number=7143445 |status=patent}}
Rezultat navajanja: US patent 7143445 

Za navajanje ZDA (US) patenta 7,143,445 z datumom izdaje 2006-11-28, uporabi:

{{Navedi patent |country=US |number=7143445 |gdate=2006-11-28}}
Rezultat navajanja: US 7143445, patent izdan 2006-11-28 

Za navajanje ZDA (US) objave prijave 2006265789, uporabi:

{{Navedi patent |country=US |number=2006265789 |status=application}}
Rezultat navajanja: US application 2006265789 

Za navajanje objave prijave (European patent) 1727416, uporabi:

{{Navedi patent |country=EP |number=1727416 |status=application}}
Rezultat navajanja: EP application 1727416 

COinS

uredi

Predloga ustvari metapodatke COinS; za podrobno razlago glej COinS in Wikipedia.

Glej tudi

uredi