Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

O predlogi

uredi

Predloga:Citat/jedro je se lahko obravnava kot orodje za izdelavo skladnih izpisov za navedke v Wikipediji. Predloga kot je {{Citat}} dobavlja tej predlogi parametre, ki se nato uporabijo za izdelavo tekstovno formatiranega (HTML) izpisa. Le-ta vsebuje vključene COinS metapodatke. Ti metapodatki omogočajo bralcev, da lahko lažje najdejo citirane reference ali pa, da podrobnosti referenc uporabi reference manager (software).

Navzočnost osrednje predloge omogoča preprostejše kodiranje in popravljanje posameznih predlog za navajanje, ustvarja skladen izgled po vsej inciklopediji.

Predloge, ki uporabljajo to 'orodje'

uredi

Spremembe te centralne predloge lahko vplivajo na izpis večih predlog. Seznam predlog, ki uporabljajo citat/jedro je naveden spodaj za namene testiranja.

Parametri

uredi

Upoštevaj, da so primeri spodaj opisani za splošno uporabo vsakega parametra in pomagajo urednikom razumeti kako ta predloga deluje. V večini primerov ni narobe, če dodeljujete različne podatke kateremkoli parametru, če le ta proizvede zaželjen izpis. Izjema so podatki, ki so povezani s COinS.

 • |AccessDate= datum ko je bil |URL= pridobljen. Wikilink naj ne bo uporabljen.
 • parametri za spletne arhive (če ga uporabite, morata biti uporabljane oba skupaj)
  • |ArchiveURL= spletni naslov (URL) lokacije arhivske različice predmeta, če URL postane nedosegljiv. Običajno se nanaša na storitev kot sta WebCite in Archive.org.
  • |ArchiveDate= datum nastanka arhivske različice. Wikilink naj ne bo uporabljen.
 • |OriginalURL= Če je arhivski URL različen kot originalni, naj bo originalni URL opredeljen tukaj.
 • |At= stran navedka v viru.
 • |AuthorBlock= nadomesti prvega avtorja s pomišljajem dolžine AuthorBlock em. Metadata se še vedno zgenerira iz |Surname= in |Forename=.
 • |Authorlink1= naslov članka v wikipediji o prvem avtorju.
 • |Authorlink2=, |Authorlink3=, ..., |Authorlink8= naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem ... osmem avtorju.
 • |Bibcode= Bibcode id
 • |DOI= Identifikator digitalnega objekta.
 • |Date= datum avtorstva, če se razlikuje od datuma izdaje.
 • |DoiBroken= datum, ko je DOI postal neaktivem
 • |Edition= številka ali ime izdaje, če le-ta ni prva; npr.: |Edition=2.
 • |EditorGiven1= ime (imena) prvega urednika.
 • |EditorGiven2=, |EditorGiven3= ime (imena) drugega, tretjega, četrtega urednika.
 • |EditorSurname1= priimek (priimki) prvega urednika.
 • |EditorSurname2=, |EditorSurname3=, |EditorSurname4= priimek (priimki) druge, tretjega, četrtega urednika. Četrti pravzaprav ni uporabljen in povzroči generacijo izpisa et al..
 • |Editorlink1= naslov članka v wikipediji o prvem uredniku.
 • |Editorlink2=, |Editorlink3= naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem uredniku.
 • |format= Format dokumenta, če le-ta ni splošno poznan. Ali; "Free full text", "abstract" ali podoben opis
 • |Given1= ime (imena) prvega avtorja.
 • |Given2=, |Given3=, ..., |Given8= ime (imena) drugega, tretjega, četrtega .. sedmega avtorja.
 • |ID= neopredeljeni identifikator, razen |DOI=, |ISBN=, |ISSN=, |OCLC=, |PMID= ali|PMC=.
 • |ISBN= Mednarodni sistem številčenja publikacij.
 • |ISSN= Mednarodna standardna serijska številka za identifikacijo peridičnih publikacij.
 • |COBISS= Slovenski knjižnični informacijski sistem
 • |IncludedWorkTitle= specifičen naslov, ki je prikazan v narekovajih. V nasprotju s |Title=, ki je prikazan v poševni pisavi. V nekaterih primerih (npr.; Predloga:Navedi splet) je zaželjena uporaba IncludedWorkTitle za naslov; Title parameter pa se sploh ne uporabi.
 • |IncludedWorkURL= Spletni naslov URL prispevka ali poglavja, ali drugega vključenega dela.
 • |Issue= Številka zvezka v letniku, ali poimenovanje številke serijske publikacije.
 • |language= opredeli jezik v katerem je vir napisan, če to ni sloveščina.
 • |laydate= Datum laičnega povzetka
 • |laysummary= Povzetek vira, ki se lahko nakaja v popularni znanstveni reviji ali časopisu - npr. članek v BBC news o znanstveni razpravi v znanstevi reviji Nature.
 • |OCLC=Online Computer Library Center ID številka.
 • |Other= Druge podrobnosti, ki so vrinjene na posebna mesta
 • |PMC= PubMed Central številka članka za prosto dostopno polno besedilo arhiviranega članka.
 • |PMID= PubMed Unique Identifier.
 • |Periodical= ime serijske publikacije, znanstvene revije, časopisa ... Ta parameter določa obliko navedka, ki je ustreza za serijski publikaciji.
 • |Place= mesto kjer je delo nastalo (predloga izpiše "ustvarjeno v mesto" (ang. written at); ta parameter se ne uporablja za mesto izdaje; glej |PublicationPlace=, spodaj.
 • |PublicationDate= datum izdaje (edicije).
 • |PublicationPlace= mesto izdaje (edicije).
 • |Publisher= ime izdajatelja.
 • |quote= ustrezen izvleček iz navedenega vira. Če je naveden, je prikazan med dvojnimi narekovaji.
 • |PS= nastavitev končnega ločila. Inicialna vrednost parametre je prazno polje.
 • |Ref= ime reference - ID za harvardski navedek.
 • |Sep= določi ločilo za ločevanje polj. Običajna inicialna vrednost je pika, včasih pa je lahko to tudi vejica. Zaradi tehničnih razlogov, predloga ne bo delovala pravilno, če boste uporabili podpičje (;). Da preprečite nepravilno delovanje, morate za uporabo podpičja vključiti v predlogo:
  |Sep = {{#ifeq:{{{separator}}}|;|&#059;|{{{separator|!}}}}}
  Nadomesti klicaj (!) z lastnim ločevalnikom polj, če se le-ta razlikuje od pike.
 • |Series= zbirka katere del je tiskovina.
 • |Surname1= priimek prvega avtorja.
 • |Surname2=, |Surname3=, ..., |Surname9= priimek drugega, tretjega ... osmega dodatnega avtorja. Deveti dejansko ni uporabljen in ga nadomesti z izrazom et al..
 • |Title= Naslov, ki se izpiše za |IncludedWorkTitle=. To je uporabno npr. ko navajate naslov knjige; nasolv poglavja pa je prirejen parametru IncludedWorkTitle
 • |TitleType= specifičen tip teze ali disertacije. Npr: doktoska disertacija. Pojavi se v oklepajih takoj za naslovom (Title ali TransTitle).
 • |TransItalic= Preveden naslov v poševni pisavi, kadar je originalni naslov v tujem jeziku. Lahko se uporabi v kombinaciji z TransTitle, npr.: ločeno za knjigo in poglavje. Prevedeno besedilo se bo pojavilo v oglatem oklepaju, sledeč naslovu knjige, ki je v poševni pisavi, z isto URL spletno povezavo.
 • |TransTitle= Preveden naslov, kadar je originalni naslov v tujem jeziku. Preveden naslov se bo pojavil v oglatem oklepaju, obdan z narekovaji parametra IncludedWorkTitle.
 • |URL= URL online spletne strani, kjer se nahaja vir.
 • |Volume= letnik revije ali zvezek iz zbirke.
 • |YearNote= Opomba pridružena letnici. Npr.: Prvič objavljeno 1886
 • |Year= Leto avtorstva ali izdaje.