Preživétje je trajanje življenja od ugotovitve ali začetka zdravljenja življenje ogrožajoče bolezni do smrti.[1]

Če se gleda le delež bolnikov, ki so po izbranem obdobju od postavitve diagnoze še živi, ne glede na vzrok smrti, govorimo o opazovanem preživetju. Kadar pa nas zanimajo samo smrti, ki so posledica natančno določene bolezni (na primer v kliničnih raziskavah), vse umrle zaradi drugih vzrokov v analizi obravnavamo kot krnjene, govorimo o vzročno specifičnem preživetju. Relativno preživetje pa je razmerje med opazovanim in pričakovanim preživetjem, tj. preživetjem, ki ga glede na spol in starost v določenem obdobju pričakujemo v celotni populaciji, iz katere prihajajo bolniki. Pričakovano preživetje se izračuna na podlagi podatkov o splošni umrljivosti.[2]