Pravnomočnost je pravni institut, ki varuje pravni promet in utrjuje pravno varnost.

Pravnomočnost dosežemo, ko so vsa redna pravna sredstva (pritožba, ugovor) izkoriščena.

Pravnomočnost povezujemo s formalno pravičnost, formalnim razsojanjem o zadevi.