Pravica stvarnega bremena

Stvarno breme je stvarna pravica na tuji stvari, ki zahteva stvarnopravno podlago za ponavljajoče se pozitivne obveznosti (npr. dajatve ali storitve). Zavezanec je vsakokratni lastnik obremenjene nepremičnine, ki mora izpolniti obveznost imetniku pravice stvarnega bremena, ki pa je lahko določena oseba ali lastnik druge nepremičnine. Zavezanec odgovarja z vsem svojim premoženjem, neizpolnitev obveznosti omogoča imetniku zahtevek prek izvršbe na stvari, ki je zavarovana s pravico stvarnega bremena.

NastanekUredi

Pravni temelj za nastanek pravnega bremena je lahko pravni posel ali zakon.

Prenehanje pravice stvarnega bremenaUredi

Pravica stvarnega bremena preneha specifično na razmerje na katero je vezana. Pravica, do katere je upravičen lastnik določenega zemljišča, preneha kot prenehajo stvarne služnosti. Pravica, do katere je upravičena določena oseba, preneha kot prenehajo osebne služnosti.

Glej tudiUredi