Povedkov prilastek je del povedka in je odvisen od osebka ali predmeta, kar se kaže v njegovem slovničnem ujemanju z enim od njiju. Po njem se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri, čigav ter povedkom in osebkom oziroma predmetom. Povedkov prilastek je ali pridevniška beseda ali samostalnik.[1] Je ob pomensko popolnem glagolu (medtem ko je povedkovo določilo ob pomensko nepopolnem glagolu). Podčrta se pikčasto pod valovito črto, ki označuje ves povedek.[2]

Primeri

uredi
  • Voznik je jezen ustavil. (povedkov prilastek: jezen)
    Vprašalnica:

Kakšen je ustavil voznik? Jezen. (vprašalnica: kakšen + povedek + osebek)

  • Videl sem voznika jeznega. (povedkov prilastek: jeznega)
    Vprašalnica:

Kakšnega sem videl voznika? Jeznega. (vprašalnica: kakšen + povedek + predmet)

  1. Žagar F. Slovenska slovnica za vsak dan. Ljubljana 2010. Celjska Mohorjeva družba: 63–64.
  2. Skaza J.: Žepna slovnica slovenskega jezika za vsakdanjo rabo, Ljubljana: Jutro, 2008, str. 28–29.