Tanker za utekočinjeni zemeljski plin – Drugi jeziki