Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu 1981 – Drugi jeziki