Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu 1977 – Drugi jeziki