Splošni katalog meglic in zvezdnih kopic – Drugi jeziki