Spekter elektromagnetnega valovanja – Drugi jeziki