Soproizvodnja toplote in električne energije – Drugi jeziki