Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije – Drugi jeziki