Poimenski seznam evroposlancev iz Luksemburga – Drugi jeziki