Oznanjenje (Fra Angelico, sv. Marko) – Drugi jeziki