Nacionalsocialistična nemška delavska stranka – Drugi jeziki