Načelo zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja – Drugi jeziki