Karakteristična funkcija verjetnostne porazdelitve – Drugi jeziki