Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije – Drugi jeziki