Glavni štab Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije – Drugi jeziki