Evropsko prvenstvo v hokeju na ledu 1914 – Drugi jeziki