Evropsko prvenstvo v hokeju na ledu 1911 – Drugi jeziki