Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti – Drugi jeziki