Demokratična federativna Jugoslavija – Drugi jeziki