Delnooplaščena krogla z mehko konico – Drugi jeziki