Cesarske in kraljeve enote za bojno podporo – Drugi jeziki