Brønsted–Lowryjeva teorija kislin in baz – Drugi jeziki