94. zračnoobrambna artilerijska brigada (ZDA) – Drugi jeziki