6. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Slavko Šlander« – Drugi jeziki