19. (severnodalmatinska) divizija (NOVJ) – Drugi jeziki