Nevarni odpadki: Razlika med redakcijama

dodanih 1.170 zlogov ,  pred 2 mesecema
m
vrnitev sprememb uporabnika 91.246.247.244 (pogovor) na zadnje urejanje uporabnika 95.176.183.28
Oznake: Vizualno urejanje ponavljanje znakov Vrnjeno
m (vrnitev sprememb uporabnika 91.246.247.244 (pogovor) na zadnje urejanje uporabnika 95.176.183.28)
Oznaka: Vrnitev
 
 
 
'''Nevarni odpadki''' so tiste [[snovi]], ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevakomsnbfjkjrglds,sm,scmmmmmmm,.d.,a.,so45titgjalitevNevarne odpadkovlastnosti poso materialnem sestavusledeče: biološko razgradljivi odpadki (zelena biomasa[[eksplozivnost]], ostanki hrane rastlinskega izvora in krme[[radioaktivnost]], papir in karton[[oksidativnost]], les[[vnetljivost]], delno tekstil)[[strupenost]], steklo,[[Jedka plastikasnov|jedkost]], kovine,[[Dražljiva sestavljeni materiali (kompoziti), odpadno usnje, kože, krznosnov|dražljivost]], [[GumaRakotvornost|gumerakotvornost]] in gumi, kisline, lugi, topila, barve, laki, kiti, [[SmølaMutagen|smolemutagenost]], kemikalije,[[nevarnost mineralnaza olja, kamenje, zemlja, žlindra, pepel, muljiokolje]] itd.
 
==Vrste odpadkov==
Odpadke razvrščamo z dveh osnovnih vidikov:
 
Po viru nastanka, zaradi opravljanja različnih človekovih dejavnosti, je množica odpadkov v klasifikacijskem seznamu dejavnosti razvrščena v 20 skupin in 111 podskupin.
Z vidika nevarnostnega potenciala jih isti seznam deli v nevarne in nenevarne odpadke.
Poleg te osnovne delitve odpadkov, se odpadki lahko delijo še na druge načine:
 
Ločimo jih na komunalne in nekomunalne odpadke; v prve sodijo gospodinjski odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Pri komunalnih odpadkih pa govorimo še o ločenih frakcijah komunalnih odpadkov, nevarnih frakcijah komunalnih odpadkov in o kosovnih odpadkih.
Zelo pomembna z vidika funkcionalnosti in zlasti predelave je delitev odpadkov po materialnem sestavu: biološko razgradljivi odpadki (zelena biomasa, ostanki hrane rastlinskega izvora in krme, papir in karton, les, delno tekstil), steklo, plastika, kovine, sestavljeni materiali (kompoziti), odpadno usnje, kože, krzno, [[Guma|gume]] in gumi, kisline, lugi, topila, barve, laki, kiti, [[Smøla|smole]], kemikalije, mineralna olja, kamenje, zemlja, žlindra, pepel, mulji itd.
Odpadke pogosto ločimo na one iz primarnih dejavnosti (npr. [[Kmetijstvo|kmetijstva]], [[Gozdarstvo|gozdarstva]], [[Rudarstvo|rudarstva]]), odpadke iz industrije, iz energetike ter odpadke iz [[Gradbeništvo|gradbeništva]].
 
 
==Odpadki na površinah (smeti)==
Odpadki na površinah (smeti), so odpadki, ki jih podjetja zadolžena za čiščenje pridobijo s čiščenjem javnih površin, naselij, itd..Ti odpadki pretežno nastajajo zaradi neodgovornega odnosa ljudi, ki puščajo ali mečejo odpadke kot so: papir, ostanki embalaže in hrane, cigaretni ogorki, žvečilni gum in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrijegumiji, obrti ter storitvenih dejavnosti: npr... olupkikar sadjana in zelenjave, pločevinke, steklenice, kartonska embalaža in drugotla. PoV zakonuto oskupino varstvuspadajo okoljatudi se[[iztrebki]] komunalnidomačih odpadki zbirajo in prevažajo vživali, okviruki obveznejih občinskeneodgovorni gospodarskelastniki javnepuščajo službena varstvajavnih okoljapovršinah.
Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti: npr. olupki sadja in zelenjave, pločevinke, steklenice, kartonska embalaža in drugo. Po zakonu o varstvu okolja se komunalni odpadki zbirajo in prevažajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
 
 
==Industrijski odpadki==