Točka (geometrija): razlika med redakcijama

m
m/dp/slog
(predloga)
Oznaka: Izboljšani urejevalnik wikikode
m (m/dp/slog)
 
{{drugipomeni3|Točka}}
{{Splošnasplošna geometrija}}
'''TočkaTóčka''' je poleg [[premica|premice]] in [[ravnina|ravnine]] eden osnovnih pojmov [[geometrija|geometrije]]. Točka je geometrijski objekt brez [[razsežnost]]i. Točko lahko dobimo kot [[presečišče]] dveh premic ali v splošnem dveh [[matematična krivulja|krivulj]].
 
Točka na [[številska premica|realni premici]] enolično predstavlja [[realno število]], zato se v matematiki izraz ''točka'' pogosto uporablja tudi v pomenu ''število''.
V geometriji so najbolj znane:
 
* [[središče]], [[center]] - srednja točka [[geometrijski lik|geometrijskega lika]] ali [[geometrijsko telo|telesa]],
** [[središče kroga]],
** [[središče krogle]],
** [[središče simetrije]],
** [[težišče trikotnika]],
* [[protisredišče]], [[anticenter]] - presečišče [[šop premic|šopa premic]] v [[tetivni štirikotnik|tetivnem štirikotniku]], ki ga tvorijo sredinske višine ([[maltituda|maltitude]])
* [[krajišče]] - končna točka [[daljica|daljice]], [[črta|črte]],
* [[razpolovišče]] - srednja točka daljice,
* [[dotikališče]] - točka, kjer se [[dotikalnica]] ([[tangenta]]) ali ravnina dotika krivulje ali ploskve,
* [[stičišče]] - točka, kjer se stikata dve daljici
* [[presečišče]], sečišče - točka, kjer se sekata dve premici ali premica in ravnina ([[ploskev]]),
* [[nožišče]], [[podnožišče]] - točka, kjer [[pravokotnica]] seka premico ali ravnino (ploskev),
* [[prebodišče]] - točka, kjer premica seka premico ali ravnino (ploskev),
* [[oglišče]] - točka stikanja [[stranica|stranic]] geometrijskega lika, robov geometrijskega telesa,
* [[koordinatno izhodišče]] - presečišče osi [[koordinatni sistem|koordinatnega sistema]],
* [[gorišče]], žarišče - točka, ki z [[vodnica|vodnico]] določa [[stožnica|stožnico]],
* [[kolinearne točke]] - točke, ki ležijo na isti [[premica|premici]],
* [[sokrožne točke]], konciklične točke - točke, ki ležijo na isti [[krožnica|krožnici]].
* [[stekališče]] - točka na realni osi, kamor se stekajo členi zaporedja
 
* [[matematična singularnost]] – točka, kjer dan matematični objekt (funkcija) ni določen,
* [[stekališče]] - točka na realni osi, kamor se stekajo členi zaporedja
* [[matematičnastacionarna singularnosttočka]] - točka, kjer danje matematični[[odvod]] objektfunkcije enak [[0]] (funkcija''f'''(''x'') ni= določen,0)
* [[stacionarna točkaprevoj]], -prevojna točka – točka, kjer jekrivulja [[odvod]]spremeni funkcije enak [[0]]smer (''f'''(''x'')predznak = 0ukrivljenosti),
* [[prevojsedlasta točka]], prevojna točka, -ki je stacionarna točka, kjervendar krivuljani spremeni[[ekstrem smerfunkcije|lokalni (predznakekstrem]] ukrivljenosti),funkcije
* [[teme]], temenska točka - točka, kjer ima ravninska krivulja največjo ali najmanjšo [[ukrivljenost]]
* [[sedlasta točka]] - točka, ki je stacionarna točka, vendar ni [[ekstrem funkcije|lokalni ekstrem]] funkcije
* [[teme]], temenska točka - točka, kjer ima ravninska krivulja največjo ali najmanjšo [[ukrivljenost]]
* [[mejna točka]]
* [[vejišče]] - točka, kjer je funkcija več spremenljivk v kompleksni analizi nezvezna v njeni poljubno majhni okolici (''[[:en:branch point|branch point]]'')
* [[negibna točka]], fiksna točka, invariantna točka - točka, kjer je vrednost funkcije enaka svojemu argumentu (''f''(''x'') = ''x'')
* [[periodična točka]] - točka, v kateri ima funkcija po končnem številu [[iteracija (matematika)|iteracij]] enako vrednost
* [[koincidenčna točka]] - točka, v kateri je vrednost dveh funkcij enaka (''f''(''x'') = ''g''(''x''))
* [[točka v neskončnosti]] - idealizirana mejna točka
 
{{normativna kontrola}}
 
[[Kategorija:Geometrija]]
[[Kategorija:Geometrijske točke| ]]
{{normativna kontrola}}