Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana: razlika med redakcijama

posodoblena vsebina
(posodoblena vsebina)
 
'''Centralna ekonomska knjižnica''' ('''CEK''') je [[visokošolska knjižnica]], ki deluje v sklopu [[Ekonomska fakulteta v Ljubljani|Ekonomske fakultete v Ljubljani]].
 
V okviru Ekonomske fakultete deluje osrednja slovenska znanstvena in visokošolska knjižnica za področje ekonomije in poslovnih ved Centralna ekonomska knjižnica (CEK). Namenjena je študentom in zaposlenim na fakulteti pa tudi drugim uporabnikom s področja znanosti, raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in gospodarstva. Vodja CEK od leta 2016 je Tomaž Ulčakar. Od leta 2004 do 2016 je knjižnico vodil Ivan Kanič, pred njim pa Majda Šef.
 
==Zgodovina==
 
==Gradivo==
Knjižnični fond obsega 245250.000 fizičnih enot in izredno bogato izbiro elektronskih virov. CEK omogoča dostop do mnogih podatkovnihdomačih zbirk,in tujih digitalnihpodatkovnih zbirk, e-knjig in člankov ter slovarjev.
Katalogi: Bilten novih knjig, katalog starejših knjig, ki pokriva časovno obdobje do leta 1980 (v pripravi), posebna podatkovna zbirka s podatki o okrog 46.000 člankih, ki so izšli med letoma 1979 in 1999 ter diplomska, magistrska in specialistična dela ter doktorske disertacije študentov Ekonomske fakultete.
PosebnaV referenčnaokviru zbirkaCentralne jeekonomske knjižnice deluje tudi Evropski dokumentacijski center preko katerekaterega je omogočen dostop do bazebaz podatkov, ki pokrivapokrivajo številna vsebinska področja (gospodarstvo, finance, pravo...) vezana na Evropsko unijo.
 
==Izposoja==
Na oddelku izposoje se nahaja v prostem pristopu blizu 25.000 enot gradiva, zlasti tujejezične monografije, obvezna študijska literatura, statistični letopisi in nekateri priročniki. Na dom ne izposojajo arhivskih izvodov, revij, diplomskih nalog, slovarjev, enciklopedij, statističnih publikacij in določene študijske literature, četo stagradivo vje knjižnicimožno leuporabljati dvazgolj izvodačitalniško. V tem primeru lahko obiskovalci ob predložitvi osebnega dokumenta literaturo berejo le v čitalnici.
Dejavnosti / storitve
V prostorih knjižnice imajo študenti na voljo seminarske sobe "Kocke znanja", namenjene skupinskemu delu in čitalnice, v katerih lahko nemoteno študirajo. V knjižnicidrugem nadstopju je od lea 2019 na stavolju tudi dveseminarska računalniškisoba sobiLab*CEK, zki zmogljivimije namenjena skupinskemu delu ter služi kot učilnica za izobraževanje uporabnikov. V knjižnici je na voljo tudi nekaj mest z računalniki inza individualno delo ali uporabo revijskaspecializiranih čitalnicazbirk.
 
==Medknjižnična izposoja==
Brezimni uporabnik