Wikipedija:Vandalizem: razlika med redakcijama

m
(posodobljene nedelujoče povezave)
 
;Odstranjevanje opozoril: odstranjevanje opozoril z uporabniških strani, bodisi glede vandaliziranja ali glede drugih vrst prepovedanega/odsvetovanega vedenja.
;Vandaliziranje z naključnimi znaki: Zamenjava podatkov o obravnavani témi z naključnimi članki ali dodajanje naključnih znakov na stran (npr. »aslkdjnsdagkljhasdlkh«).
;Spreminjanje komentarjev drugih uporabnikov: urejanje tujih podpisanih komentarjev tako, da se spremeni njihov pomen (npr. sprememba oddanega glasu), razen kadar gre za [[WPWikipedija:RPABrez osebnih napadov|odstranjevanje osebnih napadov]] (kar pa je tudi nekoliko sporno). Označitev, da je bil komentar nepodpisan, je izjema (npr. ''Ta nepodpisan komentar je dodala Mucamaca'')
;Neprimerna uporaba predlog o spornosti: Oznake glede spornosti so pomembne, ker uporabnikom povedo, da je članek problematičen. Ne odstranjujte jih, razen kadar ste gotovi, da je spor končan. Splošno pravilo je, da se predlog o spornosti, ki so jih dodali drugi, ne odstrani več kot dvakrat v 24 urah. Ne dodajajte jih, kadar niso potrebne, npr. kadar ni spora.
;Vandaliziranje pogovornih strani: brisanje komentarjev drugih uporabnikov iz pogovornih strani člankov. [[Wikipedija:Osebne napade odstranite|Odstranitev osebnih napadov]] se pogosto obravnava kot primerna. Sprejemljivo je tudi arhiviranje zelo dolgih uporabniških strani. Na uporabniških pogovornih straneh je uporabnikom na splošno dovoljeno, da odstranijo kar koli razen opozoril.
;Vandaliziranje uradnih pravil: Izbris ali sprememba uradnega pravila Wikipedije, kadar se uporabnik z njim ne strinja, brez soglasja ali iskanja soglasja drugih uporabnikov. Izboljševanje sloga brez vsebinskih sprememb ni vandalizem.
;Vandaliziranje z avtorsko zavarovanim gradivom: '''Zavestna''' uporaba avtorsko zavarovanega gradiva tako, da se kršijo [[Wikipedija:TežaveAvtorske z avtorsko zavarovanim gradivompravice|pravila Wikipedije glede avtorskih pravic]]. Ker se uporabniki pogosto ne zavedajo, da je gradivo avtorsko zavarovano, in ne poznajo pravil Wikipedije glede uporabe takega gradiva, postane dejanje ''vandalizem'' le, kadar se nadaljuje tudi po pojasnitvi ustreznih pravil.
;Registracijski vandalizem: Registracija nalašč spornih uporabniških imen, ne glede na to, ali se dejansko uporabljajo.