Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna veda/Seminar pri Aleksandru Bjelčeviču: razlika med redakcijama

 
 
Pri točkah a, b, c, ed, fe se lahko zgledujete pri wikipedičnih geslih o Stanku Vrazu in Josipu Stritarju.
 
 
Prisotnost 75 %, za odsotnost tipkanje za Wikvir.
 
 
PESNIKI IN PISTELJICE - VIROZNI SEMINAR
#Julija Primic v Prešernovi poeziji – dileme; podoba; interpretacija (Laura Cankar; gradiva še nima)
 
Študenti, ki ste gradivo za seminar dobili, nalogo izpeljite.
 
Tisti, ki ga niste, boste predstavili pesniški opus Gregorčiča (Poezije 1), Levstika (Tonine in Franjine), Jenka in Aškerca (Balade in romance). Obdelali boste vse pesmi, pomagali si boste s Slodnjakovim Slovenskim slovstvom, ki ste ga imeli v 1 letniku in je na VISu, ter z gradivom, kolikor ga je na DLIBu (tam je npr. Aškerčeva čitanka s Prijateljevim uvodom).
 
Poglavja seminarskih se spremenijo takole: 1) poudarek je na točki (b) poetika, kjer boste predstavili čim več pesmi iz zbirk, ki sem jih predpisal (Gregorčič Poezije 1, Aškerc Balade in romance, Jenko Pesmi 1865, Levstik Pesmi 1854 in Tonine ter Franjine); zaželeno, da jih predstavite po tematikah: ljubezenske, zgodovinske, socialne, kulturno-politične, kakršen je pač pesnikov opus. 2) Točko (č) realizirajte ali pa ne, glede na to, kako podrobno boste realizirali točko (b). Poglavje "sočasna recepcija" lahko odpade.
 
 
#Julija Primic v Prešernovi poeziji – dileme; podoba; interpretacija (Laura Cankar; gradivagradivo šekmalu nimadobi)
#Štefan Modrinjak
#Urban Jarnik (lahko se osredinite na ti. opisno poezijo narave) (Maruša Jaklič; gradivo ima)
#Jovan Vesel Koseski (Sandra Vidmar, ponovno vpisana v nižji letnik, gradiva nima)
#Stanko Vraz (lahko si izberete eno tematiko) (Klara Širovnik, gradiva ima)
#Simon Gregorčič (lahkoPoezije si izberete eno tematiko1) (Klara Zevnik, gradivapo Slodnjaku in DLIbu, bo še preverila v domači nimaknjižnici)
#Fran Levstik (Levstik kot pesnik: preberete Pesmi 1854, obširneje pa predstavite Franjine in Tonine pesmi) (Nina Šulc, po Slodnjaku in gradivu na DLIbu) Pesmi so na DLIBu http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F6UNUB4F/696e02fd-e2f6-4469-b3a7-8862a454de9e/PDF
#Simon Jenko (lahkoPesmi si izberete eno tematiko1865) (Gašper Tonin; gradiva nima, Jenko je na DLIbu http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-85ZXTDBX/8d054b77-4cfb-4d8b-b244-3864855308bd/PDF)
#Anton Aškerc (lahkoBalade siin izberete eno tematikoromance) (Tinkara Volk; gradivapo Slodnjaku in DLIbu, gradivo bo preverila v šedomači nimaknjižnici)
#Stritarjeve satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi (Nejc Faganel, nekaj gradiva ima)
#Luiza Pesjak − proza
417

urejanj