Zloženka: Razlika med redakcijama

dodanih 10 zlogov ,  pred 2 letoma
Kot je za novejšo leksiko značilno, se v rabi kaže določena variantnost, ki je pogostejša pri medponskoobrazilnih zloženkah iz novejših besed, medtem ko medponskoobrazilne zloženke z izraženim medponskim obrazilom -o-, z nadomestnimi (prevzetimi) sestavinami, z določujočo sestavino sam- in s količinskim, razsežnostnim prilastkom v skladenjski podstavi tudi po korpusnih podatkih kažejo zapis skupaj.<blockquote>1) Z<sub>m</sub> s samostalniškim prilastkom v skladenjski podstavi</blockquote>Za to skupino medponskoobrazilnih zloženk velja, da je prilastek jedrnega skladenjskopodstavnega samostalnika ali pridevnika (desni) samostalniški neujemalni. Sklonskopomenska razmerja med jedrnim samostalnikom in samostalniškim prilastkom so podstava medponskega obrazila. To vrsto zloženk je glede na lastnosti neimenovalniškega dela skladenjske podstave mogoče razdeliti na naslednje podskupine:
 
* Z<sub>m</sub> s kratico v skladenjski podstavi: ''ABS-sistem, CD-predvajalnik, USB-ključ(ek), LCD-televizor, DNK-analiza, SMS-sporočilo, PIN-koda ...''
* Z<sub>m</sub> z (izvorno) lastnim imenom v skladenjski podstavi: SNB temelji na slovaropisni tradiciji SSKJ, ki lastnih imen ne obravnava, zato tudi poimenovanja kot ''L/laško pivo, P/poli salama'' niso obravnavana. V SNB najdemo tvorjenko iz samostalnika ''brik'', pri katerem je povezava z izvornim lastnim imenom že zelo zbledela in jo razberemo šele iz etimološkega dela, npr. ''brik embalaža'', bolj vidna je povezava s stvarnim lastnim imenom ''Nato'' v ''natoskeptiku''.
* Z<sub>m</sub> z občnoimenskim samostalnikom v skladenjski podstavi, ki ni kratica: Z<sub>m</sub> iz besed, ki so <u>že obravnavane v SSKJ</u>, to so; Z<sub>m</sub> z izrazno samostojnim medponskim obrazilom -o- (''kristaloterapija, lizingodajalec, lizingojemalec, etilometer, naglasoslovje'') in Z<sub>m</sub>, pri katerih je obrazilo homonimno s končnico (''aromaterapija, avtohiša, avtosedež, fotogalerija, fototiskalnik'') ter Z<sub>m</sub> iz <u>novejšega leksema na izrazni ravni</u>, to so; Z<sub>m</sub> z izrazno samostojnim obrazilom -o- (''pranoterapija'') in Z<sub>m</sub>, pri katerih je obrazilo homonimno s končnico (''mobiuporabnik, fitnes center, folk glasba'')
Brezimni uporabnik