Presežna vrednost: Razlika med redakcijama

odstranjeni 203 zlogi ,  pred 2 letoma
==Absolutna in relativna presežna vrednost==
 
Razlika med absolutno in relativno produkcijo presežne vrednosti je v njenem vplivu na velikost potrebnega dela. Absolutna produkcija poveča maso presežne vrednosti tako,z daneposrednim neposrednopodaljšanjem podaljšapresežnega presežnidelovnega delovni časčasa; najbolj tipičen primer absolutne produkcije presežne vrednosti je tako podaljševanje delovnega dneva (ali druge poljubne enote, kot npr. delovnega tedna). Relativna produkcija presežne vrednosti nasprotno poveča obseg presežne vrednosti tako, da zmanjša potrebni delovni čas, razlika pa se premakne v prid presežnemu delovnemu času, kar se da doseči na tri načine; z zbijanjem cene delovne sile (tudi pod njeno vrednost), s povečano produktivnostjo delo ali pa s povečanjem njegove intenzivnosti<ref>https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch12.htm</ref>.
 
Če povedano ponazorimoPonazorjeno na primeru. Recimo, daČe delovni dan traja 8 ur in je razdeljen na 4 ure potrebnega in 4 ure presežnega delovnega časa, bi podaljšanje delovnega dneva na 10 ur bila primer absolutne produkcije presežne vrednosti (4 ur potrebnega in 6 ur presežnega dela). Če se zaradi povečane produktivnosti potrebni delovni čas skrajša na 3 ure, se ob nespremenjenem 8-urnem delovnem dnevu presežni delovni čas poveča na 5 ur.
 
Primer absolutne produkcije presežne vrednosti bi bilo podaljšanje delovnega dneva na 10 ur; v tem primeru bi delavec v 4 urah proizvedel toliko, kolikor dobi plačano, preostalih 6 ur pa bi opravil zastonj za kapitalista.
 
Produkcija relativne presežne vrednosti bi ohranila 8-urni delovni dan, ampak bi zmanjšala obseg potrebnega dela, recimo iz 4 na 3 ure; preostalih 5 ur bi delavec proizvajal presežno vrednost za kapitalista. Takšno krajšanje delovnega dneva se da doseči na tri načine; z zbijanjem cene delovne sile (tudi pod njeno vrednost), s povečano produktivnostjo delo ali pa s povečanjem njegove intenzivnosti<ref>https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch12.htm</ref>.
 
===Omejitve produkcije presežne vrednosti===
 
AbsolutnaTako absolutna kot relativna produkcija presežne vrednosti imata zgornje meje. Pri absolutni produkciji presežne vrednosti je najvišja omejitev fizikalna, da je dan omejen na 24 ur, kar omejuje dolžino delovnega dneva, ki ga kapitalist lahko naloži delavcu. Tudi relativna produkcija presežne vrednosti ima materialne omejitve. Glavna omejitev je podana produktivnost dela, ki določa obseg (potencialnega) presežnega delovnega časa. Večja kot je produktivnost delavca, manj časa ta potrebuje za izdelavo posameznega izdelka; posledično se zmanjša tudi delovni čas, potreben za njegovo lastno reprodukcijo oziroma potrebni delovni čas.
 
Tako relativna kot absolutna produkcija presežne vrednosti imata dodatno omejitev v organiziranosti delavskega odpora. Podaljševanje delovnega dneva vodi v odpor delavcev, kar omejuje vsakršno nadaljnjo večanje absolutne produkcije presežne vrednosti (tj. daljšanja delovnega dneva). Enako velja za povečanje intenzivnosti dela pri relativni produkciji presežne vrednosti; ob organiziranem delavskemu odporu bo kapitalist prisiljen opustiti namere.
===Absolutna in relativna presežna vrednost – medsebojni vpliv===
 
Produkcija absolutne in relativne presežne vrednosti nista medsebojno izključujoči ali neodvisni spremenljivki. Nasprotno je povsem realen scenarij, da se povečujeta produkcija tako absolutne kot relativne presežnosti. To pomeni, da se istočasno povečujeta tako delovni dan kot delovna intenzivnosti; z drugimi besedami, da se dela dlje in hitreje. Daljšanje delovnega dneva in večanje intenzivnosti produkcije pa se medsebojno omejujeta (pojavi se izbira »ali dolg aliin intenzivni delovni dan« postaneta medsebojno izključujoča). Na dolgi rok se med njima vzpostavi obratno sorazmerje. Tako krajšanje delovnega dneva vodi v večjo intenzivnost dela;, tokar je namrečtudi eden izmed pomembnejših proti-ukrepov kapitala, sza katerimvzdrževanje siprofitne prizadeva vzdrževati profitno meromere ob izgubi, ki jo utrpi s krajšanjemkrajšanju delovnega dneva (izgube v absolutni kompenzira z relativno presežno vrednostjo)<ref>https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch16.htm</ref><ref>https://www.marxists.org/archive/hilferding/1910/finkap/ch24.htm</ref>.
==Presežna vrednost in posebni profit==
 
228

urejanj