Tabela (računalništvo): Razlika med redakcijama

m
m/dp/wiki/slog
({{normativna kontrola}})
m (m/dp/wiki/slog)
[[Slikaslika:Array1.svg|thumb|450px|Slikovni prikaz enorazsežne tabele]]
[[Slikaslika:Array of array storage.svg|thumb|200px|Večrazsežna tabela]]
'''Tabela''' (tudi '''polje''' ali '''vektor''', [[angleščina|angleško]] ''array'') je sestavljena [[podatkovna struktura]]. Značilnost tabele je, da vsebuje več elementov istega tipa (v tolmačenih jezikih (PHP, JS) lahko tudi različnega), ki se jih lahko dosegamodosega s pomočjo [[indeks]]a, ki sise ga lahko predstavljamopredstavlja kot zaporedno številko določenega elementa.
 
Enorazsežno tabelo sise lahko predstavljamopredstavlja kot skupek [[podatek|podatkov]], ki si sledijo v nekakšni verigi ali nizu. Vsak podatek ima svoje »ime« oziroma indeks. Večrazsežno tabelo sise najlažje predstavljamopredstavlja v obliki tabele, npr. pri dvorazsežnem polju imamoje določeno število stolpcev in določeno število vrstic. Količina [[razsežnost]]i ni omejena, lahko jih imamoje poljubno veliko. To seveda velja, če imamoje dovolj [[pomnilnik]]a v [[računalnik]]u.
 
Do podatkov dostopamose dostopa tako, da določimose določi posamezne indekse za razsežnosti, ki jih ima polje npr. 1,2,5 za trirazsežno polje.
 
PrimeriZgledi definicij in uporab polj v različnih [[programski jezik|programskih jezikih]]:
* [[programski jezik C]]
<source lang="c">
int p[10]; /* enorazsežna tabela z desetimi celimi števili */
float p[10][10]; /* dvorazsežna tabela s stotimi realnimi števili */
</source>
 
V C-ju se indeksi po navadi začnejo šteti z [[0 (število)|0]].
 
* [[paskal (programski jezik)|programski jezik pascalpaskal]]
<source lang="pascal">
p1 : array [1...10] of integer; { enorazsežna tabela }
p2 : array [1...10, 1...10] of real; { dvorazsežna tabela }
</source>
 
== Uporaba tabel ==
 
Največkrat uporabimose uporabi tabelo takrat, kadar moramoje treba shraniti večjo količino podatkov v spremenljivke. Namesto, da bise deklariralideklarira vsakovsaka spremenljivkospremenljivka posebej, se raje uporabimovzame tabelo. Celotno deklaracijo opravimose opravi zelo hitro (po navadi ena vrstica kode), dostop do posameznih podatkov je pa tudi preprost.
 
<source lang="c">
''/* primerzgled polnjenja tabele v [[programski jezik C|programskem jeziku C]] */''
int i, polje[10];
for (i=0; i<10; i++)
polje[i] = 5;
</source>
 
Kadar imamoobstajajo večrazsežne tabele, uporabimose uporabi gnezdene zanke.
 
''/* primerzgled polnjenja 2-d polja v [[programski jezik C|programskem jeziku C]] */''
<source lang="c">
int i,j, polje[10][10];
for(i=0; i<10; i++)
{
for (j=0; j<10; j++)
polje[i][j] = 5;
}
</source>
 
''/* primerzgled polnjenja 2-d polja v [[Programski jezik paskal|programskem jeziku Pascal]]paskal */''
<source lang="pascal">
var
i,j: integer;
for j:=0 to 10 do
polje[i,j]:=5;
</source>
 
''/* primerzgled polnjenja 2-d polja v [[PHP|programskem jeziku PHP]] */''
<source lang="PHP">
$polje=array_fill(0,10, array_fill(0,10,5));
</source>
 
{{normativna kontrola}}
 
[[Kategorija:Računalništvo]]
[[Kategorija:Podatkovne strukture]]
{{normativna kontrola}}