Matej Šekli: Razlika med redakcijama

dodanih 72 zlogov ,  pred 2 letoma
brez povzetka urejanja
===Monografije===
 
*Matej ŠEKLI, 2008: ''Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici''. Ljubljana: ZRC SAZU.
* Matej ŠEKLI, 2016: ''Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine''. Ljubljana:Znanstvena založba Filozofske fakultete.
* Matej ŠEKLI, 2018: ''Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov''. Ljubljana: ZRC SAZU.
 
===Članki===
 
* Matej ŠEKLI, 2003: Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. ''Jezikoslovni zapiski''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2005: Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. ''Jezikoslovni zapiski''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2007: Ljudskozemljepisno izrazje v topoleksemih ledinskega imenja na Livškem. ''Razvoj slovenskega strokovnega jezika''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2009: Zemljepisna imena v Grgarju in njegovi okolici. ''Grgarski zbornik''. Grgar.
* Matej ŠEKLI, 2011: Predzgodovina praslovanskega naglasnega sistema v luči moskovske naglasoslovne šole. ''Jezikoslovni zapiski''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2013: Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini. ''Dialektološki razgledi''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2013: Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini. ''Slavistična revija''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2015: Slovanski knjižni mikrojeziki : opredelitev in prikaz pojava znotraj slovenščine. ''Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2016: Gramatikalizacija glagolskih predpon : krajevni pomen, vrsta glagolskega dejanja, dovršnost. ''Toporišičeva obdobja''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2016: Frazni glagoli s prislovnima določiloma prostora/kraja in časa v narečni slovenščini na slovensko-romanskem jezikovnem stiku. ''Prostor in čas v frazeologijifrazeologij''i. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2017: Odvisni stavki v jeziku Brižinskih spomenikov. ''Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2017: Obraz praslovanskega jata v prvih slovenskih knjigah iz leta 1550. ''500 let reformacije''. Maribor.
* Matej ŠEKLI, 2018: Remarks on the linguistic affiliation of the Freising Fragments.
''The oldest linguistic attestations and texts in the slavic languages''. Dunaj.
* Matej ŠEKLI, 2018: Prislovno določilo kraja. ''Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika''. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2018: Mladšie romanizmy v slovenskom jazyke (na materiale "Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa",vypuski 11 i 12). ''Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova''. Moskva.
 
 
7

urejanj