Matej Šekli: Razlika med redakcijama

dodanih 2.599 zlogov ,  pred 2 letoma
brez povzetka urejanja
 
==Bibliografija==
 
===Monografije===
 
*Matej ŠEKLI, 2008: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici. Ljubljana: ZRC SAZU.
* Matej ŠEKLI, 2016: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana:Znanstvena založba Filozofske fakultete.
* Matej ŠEKLI, 2018: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: ZRC SAZU.
 
===Članki===
 
* Matej ŠEKLI, 2003: Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni zapiski. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2005: Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni zapiski. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2007: Ljudskozemljepisno izrazje v topoleksemih ledinskega imenja na Livškem. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2009: Zemljepisna imena v Grgarju in njegovi okolici. Grgarski zbornik. Grgar.
* Matej ŠEKLI, 2011: Predzgodovina praslovanskega naglasnega sistema v luči moskovske naglasoslovne šole. Jezikoslovni zapiski. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2013: Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini. Dialektološki razgledi. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2013: Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini. Slavistična revija. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2015: Slovanski knjižni mikrojeziki : opredelitev in prikaz pojava znotraj slovenščine. Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2016: Gramatikalizacija glagolskih predpon : krajevni pomen, vrsta glagolskega dejanja, dovršnost. Toporišičeva obdobja. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2016: Frazni glagoli s prislovnima določiloma prostora/kraja in časa v narečni slovenščini na slovensko-romanskem jezikovnem stiku. Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2017: Odvisni stavki v jeziku Brižinskih spomenikov. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2017: Obraz praslovanskega jata v prvih slovenskih knjigah iz leta 1550. 500 let reformacije. Maribor.
* Matej ŠEKLI, 2018: Remarks on the linguistic affiliation of the Freising Fragments.
The oldest linguistic attestations and texts in the slavic languages. Dunaj.
* Matej ŠEKLI, 2018: Prislovno določilo kraja. Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika. Ljubljana.
* Matej ŠEKLI, 2018: Mladšie romanizmy v slovenskom jazyke (na materiale "Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa",vypuski 11 i 12). Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova. Moskva.
 
 
7

urejanj