Goriška statistična regija: razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
({{normativna kontrola}})
[[Slika:Goriška regije.png|sličica|300x300_pik540x540px|Goriška statistična regija|alt=]]
[[Slika:Stopnja brezposelnosti.png|alt=|sličica|542x542_pik|Stopnja brezposelnosti, statistične regije, 2016]]
[[Slika:Goriska 2017.jpg|sličica|440x440_pik|Notranje selitve - priselitve in odselitve v goriški statistični regiji, 2015]]
'''Goriška regija''' je ena od dvanajstih [[Statistične regije Slovenije|statističnih regij Slovenije]].
 
Goriška regija leži na zahodu države, ob [[Italija|italijanski meji]]. [[Julijske Alpe]], reka [[Soča]] in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.
 
V goriški statistični regiji je v 20152016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Bila je edina regija, v kateri je bilo število moških približno enako številu žensk (žensk je bilo 9 manj kot moških). Regija je izstopalabila prva po najvišjem deležu prebivalcev,80 starihali nad 80več let starih prebivalcev (5,96 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna,; skupno se je število prebivalcev v 2016 glede na 2015 zmanjšalo za 118265. Na 1.000 prebivalcev je bilo 4341 študentov, kar je bilo največ med vsemi regijami; 60 % jih je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od slovenskega povprečja in druga najnižja v Sloveniji (107,31 %) in tudi razlika v stopnjah registrirane brezposelnosti med spoloma je bila med manjšimi. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 15 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija (9 %). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj najvišje v Sloveniji (580), pa tudi njihova starost je bila povprečno najvišja (10,8 leta).
 
23V % stanovanj v goriški statistični regiji2016 je bilobila zgrajenih pred letom 1918, med leti 2011 in 2015 pa zgolj 1 %. Goriškata regija imačetrta najvišjipo deleždeležu tri- in večsobnihdokončanih stanovanj v Sloveniji (7348 %) ter največjo povprečno uporabno površino stanovanj, ki znaša 86 m<sup>2</sup>. V Tukaj goriškiso statističniv regiji2016 jenašteli bilonekaj vveč 2015kot ustvarjenih 528773.400200 prenočitev tujih turistov,; kar78 predstavlja% 77so %jih vsehustvarili prenočitev.tuji Največturisti, 23med %,temi sopa jih ustvarilinajveč italijanski turisti. V 20152016 je bilo tukaj zbranihnastalo je 345514 kg odpadkov na prebivalca, kar je nekoliko38 nadkg slovenskimveč povprečjemod (30slovenskega kg/prebivalca več)povprečja; ločeno zbranih je bilo 64 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji se je dobavilobilo 41dobavljene iz javnega vodovoda 40,2 m<sup>3</sup> vode na prebivalca. Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom viz javnojavne kanalizacijokanalizacije prečiščena, se(ta je znašal 67 %), je bila ta regija zmed 75zadnjimi. %Po uvrstilaštevilu avtomobilov na zadnja1.000 mestaprebivalcev med(589) vsemipa regijamije bila ta regija prva; prva je bila tudi po njihovi najvišji povprečni starosti (11,1 leta). [1]
 
'''Goriška statistična regija v številkah'''
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 1. 20172018 ||<div align="right">2.325||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 20152016||<div align="right">50,851
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20152016 || <div align="right">118117.196931||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20152016||<div align="right">44,02
|-
| Naravni prirast, 20152016 || <div align="right">- 111181||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20152016||<div align="right">- 01,95
|-
| Število učencev, 2015/2016/2017 || <div align="right">9.483730||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20152016||<div align="right">14,6
|-
| Število dijakov, 2015/2016/2017 || <div align="right">4.336279||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20152016||<div align="right">20,18
|-
| Število študentov, 2015/2016/2017 || <div align="right">4.955810||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20152016||<div align="right">-12,07
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20152016 || <div align="right">4546.436733||||Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 20152016||<div align="right">2322,1
|-
| Število zaposlenih oseb, 20152016 || <div align="right">4344.445716||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 20152016||<div align="right">2327,43
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20152016 || <div align="right">54.206408||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20152016||<div align="right">108,37
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20152016|| <div align="right">1.487523,3753||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20152016||<div align="right">5960,19
|-
| Število podjetij, 20152016 || <div align="right">11.553705||||PovprečnaIzdana uporabnagradbena površinadovoljenja stanovanj,za m<sup>2</sup>stanovanjske stavbe, 1. 1. 20152016||<div align="right">86131
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20152016 || <div align="right">2.026119||||BDP na prebivalca, EUR, 20152016||<div align="right">17.135968
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 20132016 || <div align="right">30.195989||||Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 20152016||<div align="right">1,69
|-
| Število prihodov turistov, 20152016 || <div align="right">308340.182846||||Osebni avtomobili, št./1.000100 preb., 31. 12. 20152016||<div align="right">58059
|-
| Število prenočitev turistov, 20152016 || <div align="right">683773.289246||||Nastali komunalniKomunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 20152016||<div align="right">345385
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp Podatkovni portal SI STAT] || || || Vir: [http://www.stat.si/statweb Statistični urad Republike Slovenije], [http://www.stat.si/obcine Slovenske statistične regije in občine v številkah]
 
"[http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=2883&cba=10060,14999,15000,17449,17500,19999,20000,26418&c=f1eef6,bdc9e1,74a9cf,0570b0&o=0.81&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15229902680443&lng=15.221827140625027 http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=276&tag=2768&cba=12.7,14.9,15,24.9,25,34.9,35,47.9&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1]"
[[Slika:Goriska2015 regionalBDP stagePodjetja.jpgpng|alt=|sredina|sličica|1000x1000_pik|RegionalniŠtevilo bruto domači proizvod na prebivalcapodjetij, statistične regije, Slovenija, 20152016]]
 
Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]]
 
* [http://www.stat.si/ Statistični urad Republike Slovenije]
* [http://www.stat.si/obcine/ Slovenske občine v številkah], interaktivna elektronska publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/dokumentStatWeb/8941File/regije-v-stevilkahDocSysFile/9959/regije_v_stevilkah_2018.pdf Slovenske regije v številkah], publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/TematskaKartografija/ Tematske karte], Tematske karte s statističnimi podatki, SURS
* [http://www.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp SI-STAT], Podatkovni portal Statističnega urada RS
* [http://www.sistory.si/?urn=SISTORY:ID:848#page=1 Kronika - Iz zgodovine Goriške]
* http://gis.stat.si/, STAGE, interaktivna kartografska aplikacija, SURS
* [https://twitter.com/StatSlovenija Twitter]
* [https://www.facebook.com/StatSlovenija/ Facebook]
 
== Viri ==
319

urejanj