Izpeljanka: Razlika med redakcijama

dodani 3 zlogi ,  pred 3 leti
brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
== Izpeljava samostalnikov ==
 
Samostalniške besede izpeljujemo zlasti iz:
 
*glagolov: prerok-0, odpir-ač, propad-0, žag-(a)nje, strel-išče, gnoj-(i)lo
Na podstave moškega in srednjega splola, ki se končujejo na j, č, š, ž, dž, namesto priponskega obrazila -ov, dodamo priponsko obrazilo –ev (npr. kovač-ev, mož-ev, Kettej-ev, za razliko od brat-ov, bolnik-ov). Podstavam ženskega spola dodajamo obrazilo -in (sestr-in), včasih pred to obrazilo dodamo -j-, in sicer pri tistih samostalnikih, ki tak -j dobijo tudi v rodilniku množine (Klia – Klij, Klijin), oz. pri tistih, ki se sklanjajo s končnicami -0, osnova pa se jim končuje na samoglasnik (Maryj-in). Kadar tvorimo pridevniški svojilni zaimek, za podstavo vzamemo rodilniško obliko zaimka (njega - -ov > njego-ov). Pri priponskem obrazilu -ski moramo biti pozorni na izglasje podstave: če je le-to soglasniško, dodamo priponsko obrazilo -ski (maribor-ski), razen v primeru, ko imamo v izglasju podstave soglasnike k, g, h, c, z, s, č, ž – tedaj se ti soglasniki zamenjajo s š, v obrazilu pa izpade s (bolnik – *bolnišski – bolniš-ki).
 
*glagolov: der-oč, voz-en, spoštov-an, gugal-en, prenos-en
*prislovov: letoš-nji, enkrat-en
*pridevniških besed: prid-ka-n, drob-čka-n, bled-ičen, laž-ji, bratov-ski, oljn-at
*medmeta: čof-ati, hehe-tati, žvrg-oleti, frl-eti
*glagola:
 
a) tvorba nedovršnikov iz dovršnikov (skočiti – skakati, dvigniti – dvigati)
 
b) modifikacije z imenskimi morfemi (stop-ic-ati, poj-čk-ati, besed-ič-iti)
 
Izpeljujemo lahko tudi glagole s poponami. Slednje so lahko zaimenske (kronati ga, mahniti jo, razbiti se, privoščiti si) ali predložne (iti skozi, seči po).
 
110

urejanj