Samostalniška beseda: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Samostalnike sklanjamo po ustaljenih [[sklanjatev|sklanjatvenih vzorcih]], ki sebujejo šest [[sklon|sklonov]].
 
Samostalnik lahko nastopa v vlogi: osebka, npr. Pevka poje.
# osebka, npr. Pevka poje.
 
*# neposrednega predmeta, npr. Poslušati pevko.
# predmeta ali prislovnega določila, npr. Veseliti se zaradi pevke.
 
*predmeta# ali prislovnegapovedkovega določila in povedkovega prilastka, npr. Veseliti seŽena zaradije pevkepevka.
 
*povedkovega določila in povedkovega prilastka, npr. Žena je pevka.
 
Rabi se svojilno ob pomožniku (Biti pevkino) in samostalniški besedi (Petje pevke). Namesto navadnega samostalnika lahko uporabimo samostalniški ( ali posamostaljeni) zaimek.
Osebni zaimki imajo v rodilniku, dajalniku in tožilniku dve obliki - naglasno (npr. njega) in nenaglasno oz. naslonsko (npr. ga). Poznamo tudi tretjo obliko, tj. navezna oblika (npr. -nj), če je tožilnik navezan na predlog (npr. zanj).
 
** Povratno osebni zaimki so podvrsta osebnih zaimkov, ki nima imenovalnika, zato ne nastopa v vlogi osebka. Z njim izražamo nanašanje na osebek, npr. Mojca ''se'' sprašuje, komu je posodila denar.
 
** Neosebni samostalniški zaimki so tisti samostalniški zaimki, ki ne izražajo slovnične osebe (kdo, nekdo, kar, nihče, kdor koli, kaj ...). Ločimo več vrst neos. sam. zaimkov, glede na to, kaj z njimi delamo: vpršalni zaimki (kdo, kaj), oziralni zaimki (kdor, kar), nedoločna zaimka (nekdo, nekaj), nikalni zaimek (nihče, nič), poljubnostni (Ti bo že ''kdo'' pomagal, Povej mi ''kaj'')
 
* [[Posamostaljeni pridevnik]] (npr. dežurni).