Arhaična Grčija: Razlika med redakcijama

odstranjenih 531 zlogov ,  pred 2 letoma
brez povzetka urejanja
{{History of Greece}}
'''Arhaična Grčija''' je bilo obdobje v [[Zgodovina Grčije|grški zgodovini]], ki je trajalo od 8. stoletja pr. n. št. do drugega perzijskega vdora v Grčijo 480 pred našim štetjem, del [[Grško-perzijske vojne|grško-perzijskih vojn]], <ref>{{harvnb|Shapiro|2007|pp=1&ndash;2}}</ref> med [[Grška temna doba|grško temno dobo]] in [[Klasična Grčija|klasično Grčijo]]. Obdobje se je začelo z veliko rastjo grškega prebivalstva in vrsto pomembnih sprememb, ki so nastale v grškem svetu ob koncu osmega8. stoletja kotin bile povsem neprepoznavne z vidika začetka tega stoletja. Po mnenju Anthonyja Snodgrassa je arhaična doba v antični Grčiji omejena z dvema revolucijama v grškem svetu. Začelo se je zs »"strukturno revolucijo«", ki je »narisala "politični zemljevid grškega sveta«" in vzpostavila ''[[polis|poleis]]e'', izrazito grške mestne države, in se končala z intelektualno revolucijo klasičnega obdobja. <ref>{{harvnb|Snodgrass|1980|p=13-19}}</ref>
 
Arhaično obdobje prikazuje razvoj grške [[politika|politike]], [[gospodarstvo|gospodarstva]], mednarodnih odnosov, bojevanja in kulture. JePostavilo postaviloje temelje za klasično obdobje tako politično kotin kulturno. V arhaičnem obdobju sta se je razvilarazvili grška [[pisava]], v kateri je bila napisana ohranjena zgodnja [[Starogrška književnost|grška literatura]], monumentalno kiparstvo, začelo se je rdečefiguralno lončarstvo, [[hoplit]] postane jedro grške vojske. V Atenah [[Solon]] izvajauresničuje najzgodnejše institucijeoblike demokracije, [[KlistenKlejsten]]ove reforme na koncu arhaičnega obdobja prinesejo atensko demokracijo, kot je bila v klasičnem obdobju. V [[Antična Šparta|Šparti]] mnoge institucijeso uvedejouvajali [[Likurg]]ove reforme, regija [[Mesenija]] je padla pod nadzor Šparte, uveden je bil razred [[helot]]ov, ustanovljena je bila [[Peloponeška ligazveza]], zaradi česar je Šparta postala dominantnaprevladujoča sila v regiji.
 
== Zgodovina ==
[[File:Gymnasion and Palaestra in Olympia 2010 2.jpg|thumb|right|Gimnazij in palaestrapalestra v Olimpiji, mesto antičnih olimpijskih iger. Arhaično obdobje se običajno začne s prvo olimpijado.]]
Beseda ''arhaičen'' izhajaizvira iz grške besede ''archaios'', kar pomeni 'star'. To se nanaša na obdobje v starogrški zgodovini pred klasičnim. Za obdobje na splošno velja, da je trajalo od začetka 8. stoletja do začetka 5. stoletja pr. n. št., smejnika prvimista olimpijskimiprve igramiolimpijske igre leta 776 pred našim štetjem in drugimdrugi perzijskimperzijski vdoromvdor v Grčijo leta 480 pred našim štetjem, kar tvoriki fiktivenpomenita začetni in končni datum tega obdobja. Za arhaično obdobje je dolgo časa veljalo, da je bilo manj pomembno in zgodovinsko zanimivo kot klasično obdobje, inter so ga predvsem preučevaliproučevali kot predhodnika slednjega. V zadnjem času pa so arhaično Grčijo začeli študirati zaradi njenih dosežkov. S to ponovno presojo pomembnosti arhaičnega obdobja so nekateri znanstveniki nasprotovalnasprotovali izrazu ''arhaičen'', zaradi pomenaker v angleščini kotpomeni primitivno in zastarelo. Noben predlaganpredlagani izraz ni pridobildobil široke podpore, zato je izraz še vedno v uporabi.
 
O arhaičnem grškem obdobju nimamo veliko pisnih dokazov. ImamoNekaj napisaneopisov opisetakratnega življenja v obdobjuje v obliki poezijepoeziji in epigrafskih zapisovzapisih, vključnopa ztudi deliv zakonikovzakonikih, napisovnapisih na votivnih darilih in epigramovepigramih vpisanih vna grobnicah. Vendar nobedenpo odkoličini tehjih dokazovne nimoremo vprimerjati količini, kot gaz imamozapisi za klasično obdobje. Kar manjka v pisnih dokazih, pa nadomeščajo bogate arheološke najdbe iz arhaičnega grškega sveta. Kjer velikVelik del našega znanja klasičneo grškeklasični grški umetnosti izvira iz kasnejših rimskih kopij, kar pa je vsaohranjeno ohranjenaiz arhaičnaarhaičnega obdobja, je izvirna grška umetnost original.
 
Drugi viri za to obdobje so opisi zabeleženi pri poznejših grških pisateljih, kot je [[Herodot]]., Vendarvendar pa ti opisi niso del kakršne koli oblike zgodovine, kot bi jo prepoznali danes;, Herodotovimsaj opisomjim ni vedno verjeti. Herodot ni nikoli zapisal nobenega datuma pred 480 pr. n. št.
 
== Politični razvoj ==
[[File:Detail from sophilos dinos zeus hera poseidon.jpg|thumb|300px| Detajl izz arhaične grške črnofiguralne keramike, ''dinos'' (vinska posoda), s prvo kočijo v procesiji, kiv nosikateri Zevsasta Zevs in HeroHera, in drugo ki nosis PozejdonaPozejdonom in Amfitrito, 580-570580–570 pr. n. št.]]
Politično se je v arhaičnem obdobju razvil [[polis]] (ali mestna država) kot prevladujoča enota politične organiziranosti. Številna mesta po vsej Grčiji so prišla pod oblast avtokratskih voditeljev, ki so se imenovali [[tiran]]i. V obdobju sesta jese razvilorazvila tudi pravo in sistem komunalnegaskupnega odločanja, z zgodnjimnajzgodnejšim dokazom za zakonike in ustavne strukture. DoZdi koncase, arhaičnegada obdobja staste se takodo konca arhaičnega obdobja atenska kotin špartanska ustava se zdi, razvili v svoji klasični obliki.
 
=== Razvoj polisov ===
{{glavni| Polis}}
Arhaično obdobje je pomembno za razvoj urbanizacije in konceptazasnova [[polis]]a, kot je bilobila uporabljeno v klasični Grčiji. V [[Solon]]ovem času, če ne prej, beseda ''polis'' dobi svoj klasični pomen <ref>{{harvnb|Hall|2007|p=41-43}}</ref> in čeprav se je bil pojav polis kot političnepolitična skupnostiskupnost še vedno v tekurazvijal, je bil polis kot mestno središče produktdosežek osmega8. stoletja. VendarToda polis v arhaičnem obdobju ni postal prevladujoča oblika družbeno-političnedružbenopolitične organizacije po vsej Grčiji, na severu in zahodu države je postal prevladujočprevladoval šele v klasičnem obdobju.
 
ProcesUrbanizacija urbanizacijeje v arhaični Grčiji znanznana kot ''[[sinojkizem]]'' - združitevzdruževanje več manjših naselij v eno samo mestno središče -– in se je potekalrazvijala v večjem delu GrčijiGrčije v 8. stoletju pr. n. št.. Oba [[Atene]] in [[Argos]], na primer, sta se začela povezovati s posameznimi naselji po koncu tega stoletja. V nekaterih naseljih je to fizično poenotenje označeno z gradnjo obrambnega mestnega [[obzidje|obzidja]], kot se je zgodilo v [[Smirna|Smirni]] sredi 8. stoletja in [[Antični Korint|Korintu]] do sredine 7. st. pr. n. št..
 
Zdi se, da lahko razvoj polispolisa kot družbeno-političnedružbenopolitične strukture, ne pa zgolj geografskega poenotenja, pripišemo urbanizaciji, kotpa tudi znatnemuprecejšnjemu povečanju prebivalstva v osmem8. stoletju. Ta dva dejavnika sta ustvarila potrebo po novih oblikah politične organiziranosti, saj so politični sistemi iz začetka arhaičnega obdobja hitro postali nedelujoči.
 
==== Atene ====
{{Glej tudi| Atene#Zgodovina}}
[[File:Solon in Vatican Museums.JPG|thumb|right| Solon, arhaični zakonodajalec in pesnik, ki je reformiral atensko ustavo v začetku 6. st. pr. n. št..]]
Čeprav je bilo vna začetku klasičnega obdobja mesto Atene tako kulturno kotin politično dominantno,prevladovalo vse do poznega 6 stoletja pr. n. št.to ni bilabilo vodilna sila v Grčiji.
 
Poskus državnega udara, ki ga je vodil Kilon Atenski je najzgodnejši dogodek v atenski zgodovini, ki je jasno potrjen v antičnih virih, in se je odvijal okoli 636. V tem časuZdi se zdi, da se je tem času atenska monarhija že končala in jo je zamenjal [[arhont]] kot najpomembnejši izvršilni uradnik v državi, čeprav je bil le član atenske aristokracije (''eupatridae'', to je atenske aristokracije). <ref>{{harvnb|Andrewes|1982|p=364-368}}</ref>
 
Prve zakone v Atenah je določil [[Drakon]] v letuleta 621/0, a zakon o umoru je bil edini, ki je preživel klasično obdobje. Drakonov zakon je bil namenjen zamenjavi osebnega maščevanja kot prvi in edini odziv posameznika na kaznivo dejanje, storjeno proti njemu. <ref name="Cantarella 2005 239">{{harvnb|Cantarella|2005|p=239}}</ref> ZakonZakonu pa ni uspeluspelo preprečiti napetosti med bogatimi in revnimi, ki so bile spodbuda zaspodbudile Solonove reforme. <ref>{{harvnb|Andrewes|1982|p=371}}</ref>
 
VLeta 594/3 pr. n. št. je Solon postal arhont in mediator. <ref name=Andrewes-377>{{harvnb|Andrewes|1982|p=377}}</ref> Kaj točno je sestavljalo njegove reforme, je negotovo. Trdil je, da soje prevzeliodstranil ''horoi''zadolžne brezplačno zemljišča, vendar natančen pomenkamne (''horoi''), nizasužnjeno znan,zemljo šeje večspremenil njihovav odstranitevsvobodno seposest zdi,in das sotem bilapodprl delkmete. problemaZaradi ''hektemoroi''odpustitve -dolgov drugeso besede,bili katereprizadeti pomen jezemljiški nejasenposestniki. Solon je nakazal tudi odpravo suženjstva za dolžnike in določil meje, kdaj se lahko odobri atensko državljanstvo.
 
Solon je tudi sprožil radikalno ustavno reformo,. kiPlemenito borojstvo nadomestila plemenito rojstvoje kotpomenilo kvalifikacijousposobljenost za uradnika z dohodki. Najrevnejši - imenovani (''thetes'') niso mogli postati uradniki, čepravlahko pa so se lahko udeležili skupščine in sodišča, medtem ko so najbogatejšibili razredv -najbogatejšem razredu (''pentacosiomedimni'' - bili) ljudje, ki izpolnjujejoso izpolnjevali pogoje, da so postaliza zakladnikzakladnika in morda arhont arhonta. Solon je ustanovil tudi Svetsvet štiristotih, ki je bil odgovoren za razpravorazpravljal o predlogih, ki so lahko prišli predna skupščino. Končno, Solon je bistveno zmanjšal pristojnosti arhonta, priker je dajanjupodelil državljanom pravicepravico do pritožbe; njihov primer je bil obravnavan na skupščini.
 
==== Antična Šparta ====
{{glavni|Antična Šparta}}
Špartanska ustava je dobila obliko, ki jo bo imela v klasičnem obdobju, medv 8. stoletjemstoletju pr. n. št.. Prva mesenijska vojna je bila verjetno potekala od približno 740 do 720 pred našim štetjem. Okrepila se je pristojnost [[geruzija|geruzije]] (nazivdržavni zazbor starejših senatmož v Šparti) proti skupščini, zasužnjili so prebivalce Mesenije so zasužnjili kot helote. Približno v istem času so [[efor]]iji (nazivvisoki zadržavni uradniki, visokeganadzorniki državnegajavnega uradnikaživljenja v Šparti) dobildobili pooblastila za omejevanje ukrepov kraljemkraljev Šparte. <ref name="Hammond 1982 329">{{harvnb|Hammond|1982|p=329-330}}</ref>
 
=== Kolonizacija ===
[[File:Greek Colonization Archaic Period.svg|thumb|270px|Območja, naseljena z Grki ob koncu arhaičnega obdobja]]
V 8. in 7. stoletju pr. n. št. so se Grki začeli širiti po Sredozemlju, Marmarskem morju in Črnem morju., Nene le kot trgovci, ampak so se tudi naseljevali. Te grške kolonije niso bi bile kot rimske kolonije odvisne od matičnega mesta, ampak so bile neodvisne mestne države v svojem imenu.
 
Grki so se naselilinaseljevali zunaj Grčije na dva različna načina. Prvi so bila: stalna naselja, ki so jih ustanovili Grki, in so bila oblikovana kot neodvisneneodvisni polis.polisi, Drugater oblikatrgovske je bilapostojanke, kar zgodovinarji imenujejo kot ''emporiaemporij''; trgovska postojanka, ki so jojih zasedali tako Grki kotin drugi. inV prvi vrsti so se v prvi vrsti ukvarjali sz proizvodnjoizdelavo in prodajo blaga. PrimeriTako slednjega tipa naseljanaselje so našli na [[Al Mina]] na vzhodu v današnji severni [[Sirija|Siriji]] [[Al Mina]] in na zahodu na otoku [[Ischia| Pithekoussai]], otok(Pitekuza) v [[Tirensko morje|Tirenskem morju]].
Prve grške kolonije so bile na [[Sicilija|Siciliji]]. Mnoge od njih so ustanovili ljudje iz [[Halkida|Halkide]], pa so bile tudi drugeiz grškedrugih državegrških držav, kot sta bilabili Korint in [[Megara]], odgovorneodgovorni za zgodnje kolonijkolonije na tem območju. Do konca 8. stoletja pr. n. št. so bila grška naselja v južni Italiji že uveljavljena. V 7. stoletju pr. n. št. so se grški kolonisti razširili na področjaobmočja, ki so bila naseljena. Na zahodu so kolonije ustanoviliustanavljali skoraj do [[Marseille|Marseilla]]sa., Nana vzhodu v severnem Egejskem morju, Marmarskem in Črnem morju. Prevladujoči kolonizator v teh krajih je bil [[Milet]]. Ob istem času so zgodnje kolonije, kot so Sirakuze in Megara HyblaiaHiblaja, začele turitudi same ustanavljati kolonije.
 
Sicilija in južna Italija sta bili med največjimi območji grške kolonizacije. V južni Italiji je bilo dejansko toliko grških naselij, da je bila v antiki znana kot [[Magna Graecia]] - "Velika Grčija". Ugotovljeno je bilo, da je v zadnjem četrtletju 8. stoletja nastala povprečno ena kolonija vsako drugo leto in grške koloniste še vedno najdemo mestih v Italiji do srede 5. stoletja pr. n. št.. <ref>{{harvnb|Antonaccio|2007|p=203-207}}</ref>
 
=== Tiranija ===
[[File:Etty-Candaules King of Lydia Shews his Wife to Gyges.JPG|thumb|right| alt = Oljna slika gole ženske, ki je obrnjena proč od gledalca in dva moška, eden se sklanja in in je gol, drugi stoji in je delno oblečenioblečen | Slika zgodbe o GiguGigesu, kot jo je povedal Herodot. GigGiges, kralj Lidije v poznem 8. in zgodnjem 7. stoletju pred našim štetjem, je bil prvi vladar, ki se je imenoval tiran v grški literaturi.]]
Arhaična Grčija se je od sredine 7. stoletja pr. n. št. včasih imenovala »doba tiranov«. Beseda τύραννος (''tyrannos'', od tod ime 'tiran') se je prvič pojavila v grški literaturi v [[Arhiloh]]ovi pesmi, ki v lidijski pisavapisavi opisuje vladarja [[Gig LidijskiGiges|GigaGigesa]]. Najstarejši grški tiran je bil [[Kipsel]], ki je prevzel oblast z državnim udarom leta 655 pred našim štetjem. Sledila je vrsta drugih sredi 7. stoletja, kot sosta OrtagorOrtagora v [[Sikion]]u in [[Teagen iz Megare]]. [43]
 
Znane so različne razlage za vzpon tiranije v 7. st. pr. n. št.. Najbolj priljubljena od teh razlag sega do [[Aristotel]]a, ki je trdil, da so bili tirani vladarji, ki so jih ustoličili ljudje v odgovor na plemstvo, vse manj sprejemljiva. Ker ni dokazov o tem, da je bilo plemstvo vedno bolj arogantno v tistem obdobju, so modernesodobne razlage tiranije poskušale najti druge razloge za nemire med ljudmi. Drews trdi, da so tirane postavili posamezniki, ki so imeli zasebno vojsko in da zgodnji tirani niso potrebovali podpore ljudi, medtem ko Hammond meni, da so tirani posledica notranjih spopadov med rivalskimitekmovalnimi oligarhi, ne pa med oligarhi in ljudmi.
 
Vendar pa so v zadnjem času zgodovinarji začeli dvomiti vo obstojobstoju »dobe tiranov« v 7. st. pr. n. št.. V arhaičnem obdobju grška beseda ''tyrannos'', po mnenju Victorja Parkerja, ni imela negativnenegativnega konotacijepomena, kidobila joga je pridobila v času, ko je Aristotel napisal svojo ustavo za AtenciAtence. Ko je Arhiloh uporabil besedo tiran, je bil to sinonim za ''anax'' (arhaična grška beseda za 'kralj'). Parker datira prvo uporabo besede ''tyrannos'' v negativnem smislu v prvi polovici 6. stoletja pr. n. št., vsaj petdeset let po tem, ko je Kipsel prevzel oblast v Korintu. Šele v času [[Tukidid]]a so besedi ''tyrannos'' in ''basileus'' ('kralj') dosledno razlikovali. Podobno je Greg Anderson trdil, da arhaični grški tirani niso veljali za nezakonite vladarje in jih ni mogoče razlikovati od drugih vladarjev v istem obdobju.
 
== Demografija ==
[[File:Paestum BW 2013-05-17 15-01-57.jpg|thumb|Apolonov tempelj v Paestumu v MagnaMagni GraeciaiGraecii (Italija), 6. st. pr. n. št.]]
Grško [[prebivalstvo]] se je v 8. stoletju podvojilo, kar je povzročilo več naselij in večjatudi naseljavečja kot prej. To je bil del širšega pojava rasti prebivalstva v celotni sredozemski regiji v tem času, katerega vzrok je bil lahko klimatskavremenske sprememba, ki je potekalaspremembe med 850 in 750 pr. n. št., ki jeso regiji prineslaprinesle hladnejše in bolj mokro [[podnebje]]. Prebivalstvo se je širilo na neobdelana zemljišča v Grčiji, inkar je bilobil vzrok za kolonizacijo v tujini.
 
DokaziČloveški izostanki človeških ostankih kažekažejo, da se je povprečna starost ob smrti v arhaičnem obdobju povečala, vendar niniso jasenjasni trenddrugi za druge ukrepeukrepi zdravja. Velikost hiš kaže na blaginjo v družbi; v 8. in 7. stoletju je povprečna velikost hiše ostala nespremenjena - okoli 45-5045–50 m², vendar se je število zelo velikih in zelo majhnih hiš povečalo, kar kaže na vse večjo gospodarsko neenakost. Od konca 7. stoletja se je ta trendto obrnilspremenilo, hiše so bile grajene tesno skupaj.
== Gospodarstvo ==
 
=== Kmetijstvo ===
[[File:Sphinx MET 11.185.jpg|thumb|200px|Sfinga-nagrobna plošča - stela (višina: 423,4 cm) mlade in majhne deklice, Atika, c.okoli 530 pr. n. št., Metropolitan MuseumMetropolitanski ofmuzej Artumetnosti, (New York)]]
[[File:Cratère de Vix 0023.jpg|thumb|200px| Viksov krater, pomembna grška bronasta posoda za mešanje vina, najdena v grobu halštatske/ La Tène kulture ''LadyDama ofiz VixVixa'', Burgundija, Francija, c.okoli 500 pr. n. št.]]
V arhaičnem obdobju še niso bile vse primerne njive v Grčiji obdelane. Zdi se, da so bile majhne, kohezivne enote, skoncentrirane v bližini naselij. Bile so zelo raznolikeraznovrstne, rastlarasli je širokaso paletarazlični pridelkovpridelki istočasno, da bi zagotovili porabo človeških virov skozi vse leto in da ne bi, bilo preveč hudo zaradi izpada katerega pridelka ne bilo preveč hudo. [[Kolobarjenje]] je bilo v navadi, izmenično so gojili [[stročnice]] in [[žito|žita]] ([[ječmen]] in zdrob), vsako drugo leto je bilo zemljišče v prahi. Poleg teh so kmetje gojili [[vinska trta|vinsko trto]], [[oljka|oljke]], sadje in zelenjavo, ter poljščine za prodajo v lokalnih centrihsrediščih in v tujini. Živinoreja je bilo drugotnega pomena. Ovce in koze, še posebej, so bili gojenegojili za meso, mleko, volno in gnojilo, vendar jih je bilo težko vzdrževati, velike črede so bile znak izjemnega bogastva. Skupina volov je znatnoprecej povečala kmetijsko proizvodnjopridelavo, vendar je bila draga za vzdrževanje. Konji in velike črede goveda so bilebili domena zelo bogatih.
 
Ta vzorec se je verjetno razvil pred začetkom obdobja in ostal razmeroma dosledno ves čas. Ideja, da je sledilo obdobje pastirstva in da je kmetijstvo postalo prevladujoče medv arhaičnimarhaičnem obdobjemobdobju, ni podprto z arheološkimi ali literarnimi dokazi. Nobene tehnološke inovacijenovosti v kmetijstvu se niso pojavile, razen morda povečana uporaba železnega orodja in intenzivnejša uporaba gnojil.
 
Glavni vir za delo v kmetijstvu v obdobju v Heziodovem ''Delo in dela prosti dnevi'', daje vtis zelo majhnih samooskrbnih gospodarstev, na katerih lastnik opravlja večino dela sam; malo zapisov razkriva, da je bilobil velik del proizvodov, ki so seizdelkov prodajalinamenjen za dobiček, pridobljenopridobljen s sužnji (''douloi'' ali ''dmoes''), velik delveliko časa je lastnik preživel stran od kmetije. Delo sužnjev so dopolnili z delavci, ki so delali za plače, kot zakupniki (imenovani ''hektemoroi'' v Atenah) ali za odplačilo dolgov; zdi se, da se je ta praksa v osmem8. stoletju povečala z rastjo prebivalstva in povečanim številom del, ki so bila na voljo, inter se okrepila v sedmem7. stoletju z razvojem pravno obvezujočih dolgov; status delavcev je vse bolj postajal vir socialnih nemirov. <ref>{{harvnb|van Wees|2009|pp=445–452}}</ref><ref>{{harvnb|Morris|2009|pp=66-67}}</ref>
 
=== Trgovina ===
V poznem 8. stoletju pr. n. št. je arhaični grški svet postal vključen v aktivno trgovinsko mrežo po vsem Egejskem morju. Ta [[trgovina]] je bila vir vpliva orientalizacije na grško umetnost v zgodnjem delu arhaičnega obdobja. Medtem je bila na zahodu v razcvetu trgovinotrgovina med Korintom in [[Magna Graecia|Magno Graecio]] v južni Italiji in na Siciliji.
 
Vzhodna trgovina je zajemala predvsem grške otoke, Egina na primer, delujeje kotbila posrednikposrednica med vzhodom in grško celino. Vzhodne grške države so postale zelo uspešnauspešne po šestem6. stoletju zaradi trgovine z Azijo in Egiptom. Od celinskih mest so bila pomembna predvsem obalna mesta, predvsem Korint.
V zgodnjem arhaičnem obdobju AtenAtene seše zdi, šenajbrž niso bile posebej aktivnodejavno vključene v to vzhodno trgovino, saj je bilo do začetka 7. stoletja najdenonajdenih zelo malo primerovuvoženih iz uvozaizdelkov. Po drugi strani pa je bilo v bližini Evboje teh trgovinskih povezav z vzhodom veliko že v prvi polovici osmega8. stoletja, najstarejšo lončenino iz grških otokov najdemo nav Al Mini v sodobni Siriji iz Evboje.
 
Od 6. stoletja je bila Grčija del trgovske mreže, ki je obsegala celotno [[Sredozemlje]]. Lakonijska keramika je bila najdena celo v Marseillu in [[kartaginaKartagina|Kartagini]] na zahodu, Kreti na jugu in [[Sarde|SarduSardah]] na vzhodu. [71]
 
=== Denar ===
Na začetku arhaičnega obdobja [[kovanec|kovancev]] še niso izumili. Grki so za vrednotenje predmetov ali glob uporabljali nekatere dragocene predmete, kot so vol, tripod in kovinsko bodalo. Kot na Bližnjem vzhodu, so na začetku šestega6. stoletja uporabljaleuporabljali kot menjalno sredstvo plemenite kovine, najprej zlato, predvsem pa srebro. Teža teh plemenitih kovin je bila izmerjena z uporabo standardnih enot, imenovanih glede napo vrednostvrednosti v smislu kovinskih koščkov (''obeloi'') in pesti (''drachmai''); ti izrazi so se kasneje uporabljali kot imena za grške apoene kovancev.
 
[[File:Aegina Stater achaic.jpg|thumb|300px|left|Srebrn ''stater'' iz EgineAjgine, 550-530550–530 pr. n. št..]]
Kovance so izumili v [[Lidija|Lidiji]] okoli 650 pr. n. št. Grška skupnostiskupnost v zahodni Mali Aziji jih je hitro sprejela, čeprav je starejši sistem plemenitih kovin ostal v uporabi še po tem. Otok EginaAjgina je začel izdajati svoje značilne »kovance ,želve«, kovance pred 550 pred našim štetjem. Od tam so se kovanci razširili v Atene, Korint in na Kiklade v 540-ih pr. n. št., v južno Italijo in na Sicilijo pred 525 pred našim štetjem in Trakijo pred 514 pred našim štetjem. Večina teh kovancev je bila zelo majhna in so se večinoma uporabljali le v skupnosti, ki jih je izdala, le "želve" iz EgineAjgine (od 530 ali 520 pred našim štetjem) in "sove" v Atenah (od 515 pred našim štetjem), so bile izdane v veliki količini in so jih izvažali po vsem grškem svetu. <ref>{{harvnb|Sheedy|2012|p=107}}; {{harvnb|Van Alfen|2012|p=89}}</ref>
 
Podobe na kovancih so se sprva hitro spreminjale, vsaka skupnost je imela eno ali nizveč podob. Nekatere od teh so bile simboli ali podobe pomembnega božanstva v mestu ali vizualna besedna igra imena mesta, vendar je v mnogih primerih njihov pomen nejasen, morda tudi niso bile izbrane zaradi kakšnega posebnega razloga. <ref>{{harvnb|Spier|1990|pp=115–124}}</ref>
 
Razlogi za hitro in splošno sprejetje kovancev niso povsem jasni. Ena od možnosti je povečana enostavnost poslovanja, ki jo omogočajo kovanci. Kovanci so bili standardiziranih uteži, kar je pomenilo, da bi se njihova vrednost določa brez tehtanja. Poleg tega ni bilo potrebnotreba uporabnikom ugotavljati čistosti srebra. Kovanec, ki ga je skupnost izdala, je bila obljuba, da je bila vrednost zajamčena. Druga možnost je, da je bil kovanec sprejet zato, da je omogočiloomogočil skupnosti izplačilo svojim državljanom, plačancem in obrtnikom na pregledenpregledno, poštenpošteno in učinkovit načinučinkovito. Podobno je bilo, ko so morali premožni člani skupnosti prispevati bogastvo skupnosti za festivale in opremo mornarice. Tretja možnost je, da je bilo sprejetje kovancev izraz neodvisnosti in identitete skupnosti, a se zdi ta možnost zastarela. <ref>{{harvnb|Martin|1996|pp=261–280}}</ref>
 
== Umetnost ==
{{glavni| Starogrška umetnost}}
V likovni umetnosti je za arhaično obdobje značilen premik k reprezentančnim in naturalističnim slogom. To je bilo obdobje, v katerem je bil v GrčijoGrčiji uveden monumentalni kip, in vpri katerem je grško lončarstvo dočakalo veliko sprememb, od ponavljajočih se vzorcev poznega geometričnega obdobja do prvih rdečefiguralnih vaz. Za zgodnje arhaično obdobje so bili značilni orientalski vplivi, tako v lončarstvu kot vin kiparstvu. ObdobjeTo je bilo tudi inovativno obdobje grške literature, zsaj razvojemse grškeje pisaverazvila grška pisava in sestaviustvarjena zgodnjeje ohranjenebila grškegrška poezijepoezija.
 
=== Kiparstvo ===
 
{{multiple image|caption_align=center|image1=Statue of Nicandre NAMA1 Athens Greece.jpg|width1=1717|height1=4419|image2=009MA Kritios.jpg|width2=327|height2=800|total_width=200|footer= Levo: eden najzgodnejših kipov iz kamna, verjetno predstavlja boginjo Artemido; desno: Korekora, verjetno najstarejši ohranjen. 180 let po tem, ko je bil izdelan, je bilbila ta žanrzvrst pri koncu in grški kip je prepoznavno klasičen}}
 
V tem obdobju so se v Grčiji pojavile človeške skulpture iz kamna v naravni velikosti. Navdih so dobili verjetno v staroegipčanskih kamnitih skulpturah. V Grčiji so ti kipi najbolje ohranjeni kot verski kipi in nagrobniki, enake tehnike pa so bile uporabljene tudi za kultne podobe.
 
Najbolj znane vrste arhaičnega kiparstva so [[kuros]] in [[kóre]], kipi mladega golega moškega in oblečene ženske v približni naravni velikosti ali večji, ki so bili razviti sredi 7. stoletja pred našim štetjem na Kikladih. Verjetno so prve kore predstavljale Nikandre, ki so bile posvečene [[Artemida|Artemidi]] v njenem [[tempelj|templju]] na [[Delos]]u med 660 in 650 pred našim štetjem. Kuros in kora sta se uporabljala za predstavljanje takoo ljudi kotin božanstev. Nekateri kurosi, kot je ''[[Naksoški kolos]]'' iz okoli leta 600 pred našim štetjem, je znano da predstavljapredstavljajo [[Apolon]]a, ''FrasiklejaKora koreFrazikleja'' pa predstavlja mlado žensko, katere grob je označevala.
TekomV šestega6. stoletjastoletju kurosi iz Atike postanejo bolj realistični in naturalistični. Vendar, pavendar se ta trendusmeritev neni pojavipojavila drugje v grškem svetu. ŽanrV postanezadnjem manjdelu pogost6. vstoletja zadnjemjih deluje šestegavedno stoletjamanj, kotsaj se je eliti, ki je naročala kurose, zmanjšal vpliv in okoli 480-ih niso bili več omenjeni.
 
Nekateri najbolj znani kurosi so:
* ''SounionSounionski kuros'' -, marmor iz Naksosa, okoli 590 pr. n. št., visok 3 m, danes v Narodnem arheološkem muzeju v Atenah.
* ''Metropolitanski'' ali ''Newyorški kuros'' -, okoli 590 - 580590–580 pr. n. št.; danes v Metropolitan MuseumMetropolitanskem ofmuzeju Artumetnosti v New Yorku.
* ''Kleobis in Biton'' ali ''Delfska dvojčka'', kipar PolimedesPolimed iz Argosa. Danes v Arheološkem muzeju v Delfih.
* ''KroisosKrojz'' ali ''AnavyssosAnaviški kuros'', ca.okoli 530 pr. n. št., imenovan po napisu na podstavku, marmor.
* ''Münchenski kuros'', okoli 540 pr. n. št., danes v Gliptoteki v Münchnu.
* ''MoscophorosMoskofor'' ali ''DobriNosač pastirteleta'' (tisti, ki nosi tele), 670 pr. n. št.; najden v fragmentih na pokopališču kipov nsna Akropoli v Atenah. Glede na napis na bazi, je bil kip votivna daritev boginji Ateni nekega RhonbosaRonbosa.
* ''Rampinov jezdec'', okoli 550 pr. n. št.; kip si delita Louvre in Atene, vsak del originala in rekonstrukcije.
 
Nekatere najbolj znane kore so:
* ''Peplos kore'', 530 pr. n. št., 117 cm visok kip iz belega marmorja.
* ''Dama iz AuxerreAuxerra'', 640 - 630640–630 pr. n. št.; morda dekliška boginja PersefonaPerzefona; danes v Louvru.
* ''AntenorAntenorjeva Korekora'', 530 - 520530–520 pr. n. št., marmor; kip je visok 201 cm, zdaj ga hranijo v muzeju na Akropoli.
 
Iz tega obdobja so pomembne tudi kiparske skupine, ki so se nahajalebile v [[Timpanon (arhitektura)|timpanonih]] templjev in na [[metopa]]h.
 
Znana je kompozicija iz Artemidinega templja na Krfu iz okoli 580 pr. n. št.. V sredini je [[Meduza (mitologija)|meduza]], na obeh straneh sta leva, na vogalivogalih neke manjše figure.
 
Dobro ohranjene so ohranjene figure iz Afajinega templja na Ajgini (okoli 500 pr. n. št.), danes v Gliptoteki v Münchnu. Dva timpanona predstavljata zgodbozgodbi: eden ''Heraklej osvaja Trojo'' in drugi ''Grki osvajajo Trojo''.
 
Ne nepomembne so nagrobne [[Stela (spomenik)|stele]] v obliki slopa, ki stoji na bazi, s [[kapitel]]om, na vrhu katerega je [[sfinga]]. Nekateri slopi so bili reliefno obdelani. ZnaneZnani so: ''Aristionova (tudi Maratonska) stela'' (510 pr. n. št.) iz [[Pentelik|pentelikonskega]] marmorja, visoka 2,02 m, ''nagrobnik starca'' -, delo AlxenorjaAlksenorja izz Naksosa, Anasandrova stela, in druge. Stele pogosto kažejo določene arhetipe likov, kot moškega športnika, v Atenah se je razvijal prizor z več osebnostmi, pogosto družine ali gospodinjskegospodinjski sceneprizori.
 
=== Keramika ===
|align=right
|perrow=2|total_width=300
|image1=Attic late geometric Jug undulating linie 730 BC, Prague Kinsky, NM-H10 2500, 140739.jpg|alt1=pozno geometričnipoznogeometrični vrč s trakasto dekoracijo|width1=3252|height1=4770
|image2=Loutrophoros Analatos Louvre CA2985 n2.jpg|alt2=slika dveh plesočih igralk na aulosavlos, orientalski slog|width2=2100|height2=1680
|image3=Amphora warriors Louvre E866.jpg|alt3=črnofiguralna vaza s sliko bitke|width3=2025|height3=1476
|image4=Andokides, anfora con scena di palestra, attica 530-525 ac ca., da vulci 01.JPG|alt4=rdečefiguralna vaza s sliko wrestlinga|width4=1796|height4=2951
|footer= V arhaičnem obdobju jese prišloje dospremenil premika v sloguslog lončarske dekoracije, iznamesto ponavljajočih se vzorcev geometričnega obdobja, skozije vplivpod vplivom orientalskega sloga donastala boljtehnika reprezentančnih črnočrnih in rdečefiguralnih tehnikvzorcev.}}
 
V tem obdobju se je prišlospremenila do premika v dekoracijidekoracija grškega lončarstva, odiz abstraktnega dov figurativnegafigurativni slogaslog. Osmo8. stoletje kaže razvoj orientaliziranega sloga, ki signalizirakaže odmik od geometrijskegageometričnega sloga prejšnjega temnega obdobja in kopičenja vplivov, ki izhaja iz Fenicije in Sirije.
 
Na začetku 7. stoletja pr. n. št. so vazni slikarji v Korintu začnejozačeli razvijati [[črnofiguralni dekorativni slog |črnofiguralni slog]]. Ob istem času so lončarji začeli uporabljati vrezovanje v glino, da bi prišli obrisi v notranjost.
 
Ko se je arhaično obdobje bližalo koncu, so v Atenah izumili rdečefiguralno lončarstvo, pri čemer so bili prvi primeri proizvedeninarejeni okoli 525 pred našim štetjem, verjetno slikarja AndokidesaAndokida. Izum [[rdečefiguralni dekorativni slog|rdečefiguralne]] tehnikatehnike v Atenah je nastal ob približno istem času kot razvoj drugih tehnologij, kot so tehnika bele podlage in [[Jan Six |sixtovaSixova]] tehnika.
 
== Literatura ==
{{glavni| Starogrška književnost}}
Prva ohranjena grška literatura prihaja iz arhaičnega obdobja. ''[[Iliada]]'' in ''[[Odiseja]]'' pa sta bili verjetno sestavljeni v 7. stoletju pr. n. št., na začetku obdobja. Skupaj z [[ep]]om, je [[Lirska pesem |lirika]] pogostpogosta žanrzvrst, [[devet lirskih pesnikov]] prihaja iz arhaičnega obdobja. Zgodnja [[žalostinka|elegija]] in [[jamb]] sta tudi ohranjena. Prvi dokaz grške drame prihaja iz konca obdobja.
 
V arhaičnem obdobju se je prišlorazvila tudigrška razvoja grške pisavepisava. Po koncu mikenskega obdobja se je pisanje v Grčiji izgubilo in od devetega9. stoletja verjetno noben Grk neni razumerazumel sistema pisave iz bronaste dobe. Grška pisava se je razvila v osmem8. stoletju in izhaja iz semitske pisave, a ni bila standardizirana do 4. stoletja pr. n. št..
 
Najstarejši znani napisi segajo v sredino osmega8. stoletja in prikazujejo identifikacijo ali pojasnilo predmeta, na katerem so napisani. Večina zgodnjih napisov je v verzih, nekateri iz Jonije so v prozi, pod vplivom prozne tradicije vzhodnih sosed. Iz šestega6. stoletja je veliko več napisov ohranjenih, vključno z javnimi evidencami, kot so zakoniki, seznami uradnikov in evidence pogodb. Tako dobro kot uradni napisi, so arhaični grafiti ohranjeni šele izprediz obdobja pred 8. st. pr. n. št..
 
== Vojaški razvoj ==
{{glavni| Hoplit}}
[[File:Ancient Greek bronze cuirass.jpg|thumb|right|alt=Arhaični grški oklep|Razvoj hoplitov je bila glavna sprememba v grškem bojevanju. Oklepi so iz 7. st. pr. n. št..]]
V arhaičniharhaičnem obdobju je bil najpomembnejši vojaški razvoj sprejetje hoplitov v vojskovanje. To se je zgodilo v prvem delu 7. stoletja pr. n. št.. ''Panoplía'' ali hoplitski oklep se je začel pojavljati v osmem8. stoletju, prvi znani primer prihaja iz Argosa iz poznega 8. stoletja.
 
Medtem ko so bili posamezni kosi, ki so sestavljali opremo, v uporabi do konca osmega8. stoletja, je prvi dokaz za kompleten oklep okoli leta 675 pred našim štetjem, kjerko je bil upodobljen na korintski vazi. Sprejetje taktikeTaktiko [[falanga|falange]], ki so jo uporabljali hopliti v klasičnem obdobju, se zdi,je da jeverjetno prišlauporabljala do sredine 7. stoletja; prej je veljal starejši slog bojevanja, vpri katerem so se s kopji vrgli na sovražnika.
 
Na pomorskemV področjupomorstvu se je v arhaičnem obdobju razvila [[triera]]. V osmem8. stoletju je grška mornarica začela uporabljati ladje z dvema vrstama vesel in zdi se, da so triere postale priljubljene v sedmem7. stoletju. Korint je bil verjetno prvi kraj v grškem svetu, ki je sprejel triere sredi 7. stoletja pr. n. št.. Šele sredi 6. stoletja je triera postala najbolj priljubljena oblika grške bojne ladje. Po Tukididu je bilo to obdobje prvih grških pomorskih bitk, ki jih on datira v leta okoli 664 pr. n. št. <ref>{{harvnb|Snodgrass|1965|p=115}}</ref>
 
== Sklici ==