Wikipedija:WikiProjekt Romani/Stvarna kazala Kermaunerjevih knjig o slovenski dramatiki: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
:[[Metod Turnšek]]: [[Zvezdi našega neba]]
 
102. ''Uvod in načrt'', (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 248 str. {{COBISS|ID=217425920}}
: Prvi del: Esejistična priprava
:: Srečanje z Bratkom Kreftom (Panorama)
:: Opombe k srečanju z Bratkom Kreftom
: Drugi del: Izvedbe kot sinteze
:: MSSI Gordol - pritličje
:: Pojasnilo k MSSI Gordol - pritličje
:: MSSk Gordol - numerirani model
:: Pojasnilo k MSSk Gordol - numerirani model
:: MSSk Gordol - od nemoči k igri, A-Prk
:: Pojasnilo k MSSk Gordol - od nemoči k igri, A-Prk
:: MSSk Gordol - od nemoči k igri, B-krog
:: Pojasnilo k MSSk Gordol - od nemoči k igri, B-krog
:: MSk Razvejavanja A in B
:: Pojasnilo k MSk Razvejavanja A in B
:: MSSI lz Pniza KtDvK v štiri različne Pnize - a, b
:: Pojasnilo k MSSI lz Pniza KtDvK v štiri različne Pnize - a, b
:: MSSk Zveza: Gordol + Organogram (l. Nadniz)
:: MSSk Zveza: Gordol + Organogram (II. Nadniz)
:: MSSk Zveza: Gordol + Organogram (III. Nadniz)
:: Pojasnilo k MSSk Zveza: Gordol + Organogram (I. Nadniz)
:: MSk Od črnobelega k sivemu
:: Pojasnilo k MSk Od črnobelega k sivemu
:: MSk Krožna povezava
:: Pojasnilo k MSk Krožna povezava
:: MSSk Med PO in Db - III. Izstop iz Db A in IV. Izstop iz Db B
:: Pojasnilo k MSSk Med PO in Db - III. Izstop iz Db A
:: Pojasnilo k MSSk Med PO in Db - IV. Izstop iz Db B
:: MSSI Pot iz kaosa I-XI
:: Pojasnilo k MSSI Pot iz kaosa
: Sporočilo in sklep
: Spremne besede
: Organogram
: Seznam knjig RSD 2003 in 2004
: Zadnjica
 
103. ''Volčji ali zimzeleni čas?'', (KreftovaRekonstrukcija dramatikain/ali vreinterpretacija kontekstuslovenske 2dramatike), 2004, 240 str. {{COBISS|ID=217426176217425920}}
: Prvi del: Empirično singularne analize dram
:: Prva stopnja: Nemočna želja(ob Kreftovi Nemoči)
:: Druga stopnja: Odgovor z revolucijo (ob Kreftovem Letu 1905)
:: Tretja stopnja: Odgovor z regresom (ob Oblakovi drami-ponašitvi Križ in sovjetska zvezda)
:: Konec stopnjevanja – Prostor pravljice (ob Lovrićevem Zimzelenu)
: Drugi del: Izvedbe kot sinteze
:: MSSI Peklenščki v spremstvu miklavžev
:: Pojasnilo k MSSI Peklenščki v spremstvu miklavžev
:: MSk Brezuspešni poskusi (samo-od)reševanja
:: Pojasnilo k MSk Brezuspešni poskusi (samo-od)reševanja
:: MSk Nastajanje svobodne avtonomne posamezne osebe A, B
:: Pojasnilo k MSk Nastajanje svobodne avtonomne posamezne osebe A, B
:: MSk IdDt A
:: MSk IdDt B
:: Pojasnilo k MSk IdDt A
:: Pojasnilo k MSk IdDt B
:: MSk IdDt C
:: Pojasnilo k MSk IdDt C
:: MSk Idld
:: Pojasnilo k MSk Idld
:: MSSk Med PO in Db - V. Lažni par in VI. Pobiti par
:: Pojasnilo k MSSk Med PO in Db - V. Lažni par in VI. Pobiti par
:: MSSk Med PO in Db - VII. Verski stereotip in VIII. Absolutna simulacija
:: Pojasnilo k MSSk Med PO in Db - VII. Verski stereotip in VIII. Absolutna simulacija
: Tretji del: Dodatek
:: Dušan Kermauner: Soneti
:: Komentar k Sonetom Dušana Kermaunerja, ki jih je pisal v zaporu 1948-49
: Spremne besede
: Vsebine dram (povzela [[Alenka Goljevšček]])
: Organogram
: Seznam knjig RSD 2003 in 2004
 
104. ''Predavanja'', (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 288 str. {{COBISS|ID=217425920}}
: Realna utopija
: Odgovori na temo: Evropski izziv
: Dramaturgija kot spomin in vizija
: Slovenska dramatika in gledališče
: Tema holokavsta v slovenski dramatiki
: Komentar k predavanju Tema holokavsta v SD
: Kralj Samo in Japidi, Začetki nacionalizma v SD
: Grumovi Trudni zastori
: Nerazločljivost in omrtvelost (ob Grumovem Dogodku v mestu Gogi)
: Navzočnost pomenske strukture Grumove dramatike v današnji SD
: Bartolova dramatika
: Dramatika Primoža Kozaka
: Šeligova dramatika
: Med Triptihom in Kamenjem (ob Šeligovi drami Kamenje bi zagorelo)
: Kmeclova dramatika
: Eksperiment posebnega tipa (ob Kmeclovih Zgodnjih letih slovenske državnosti)
: Kodričeva dramatika ali Svet, ki ni vreden obstoja
: Ubijanje-kanibalizem ali vera v transcendenco (ob Strniševih ljudožercih)
: Eros kot absolutni smisel (ob B. A. Novaka Kasandri)
: Vztrajati v praznini samospraševanja (ob Matjaža Zupančiča Ubijalcih muh)
: Alenka Goljevšček: Gledališče in simulacija
: Kristijan Muck: Pismo Tarasu Kermaunerju
: Pismo Franciju Križaju
: Pismo Matjažu Kmeclu ali O jeziku
: Nekaj malega o Marji Boršnikovi
: Srečanje z Brankom Miklavcem
: Opombe k eseju Srečanje z Brankom Miklavcem
: Spremne besede
: Organogram
: Seznam knjig RSD 2003 in 2004
: Zadnjica
 
105. ''Red blodnje in vizija'', (GeometrijaRekonstrukcija redovin/ali 5reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 276 str. {{COBISS|ID=217957888217425920}} [http://www.kermauner.org/knjige/BiV.pdf Kermauner.net]
: Prvi del: Novi komentar
::: Seznam modelnih skic
63

urejanj