Goriška statistična regija: razlika med redakcijama

osvežitev podatkov
(menjava članka)
(osvežitev podatkov)
[[Slika:Goriška regije.png|sličica|300x300_pik|Goriška statistična regija]]
[[Slika:Goriska migracije2017.pngjpg|sličica|512x512_pik440x440_pik|Notranje selitve - priselitve in odselitve v goriški statistični regiji, 20142015]]
'''Goriška regija''' je ena od dvanajstih [[Statistične regije Slovenije|statističnih regij Slovenije]].
 
Goriška regija leži na zahodu države, ob [[Italija|italijanski meji]]. [[Julijske Alpe]], reka [[Soča]] in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.
 
V goriški statistični regiji je v 20142015 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih nad 80 let (5,79 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna, skupno se je število prebivalcev v 20142015 zmanjšalo za 188118. Na 1.000 prebivalcev je bilo 43 študentov, kar je največ med vsemi regijami; 60 % jih je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila druga najnižja v Sloveniji (1110,23 %) in tudi razlika v stopnjah registrirane brezposelnosti med spoloma je bila tukaj enamed manjšihmanjšimi. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 1415 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija (9 %). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj najvišje v Sloveniji (579580), pa tudi njihova starost je bila povprečno najvišja (10,48 leta).
 
Več kot 2023 % stanovanj v goriški statistični regiji je bilo zgrajenih pred letom 1918, pomed letuleti 19912011 jein bilo2015 zgrajenihpa 14,5zgolj 1 %. tukajšnjihGoriška stanovanj,regija karima jenajvišji sorazmernodelež malo,tri- sajin je bil odstotek po letu 1991 zgrajenihvečsobnih stanovanj manjši le še v zasavski statistični regiji. Stanovanja so bila večinomaSloveniji (373 četrtine%) tri-ter alinajvečjo večsobna;povprečno 2uporabno tretjinipovršino stanovanj, staki imeliznaša centralno86 ogrevanjem<sup>2</sup>. V goriški statistični regiji je bilo v 20142015 ustvarjenih 456528.000400 prenočitev tujih turistov;, skorajkar tretjinopredstavlja 77 % vseh prenočitev. Največ, 23 %, so jih ustvarili italijanski turisti. V 20142015 je bilo tukaj nastalozbranih 467345 kg odpadkov na prebivalca, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem (43330 kg/prebivalca več); ločeno zbranih je bilo 6064 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji se je dobavilo največ41 m<sup>3</sup> vode (52 m3 na prebivalca). Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena, se je ta regija z 5875 % uvrstila na predzadnjezadnja mestomesta med vsemi regijami.[1]
 
'''Goriška statistična regija v številkah'''
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 1. 20162017 ||<div align="right">2.325||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 2015||<div align="right">50,8
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 2015 || <div align="right">118.196||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015||<div align="right">44,0
|-
| Naravni prirast, 20142015 || <div align="right">- 72111||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20142015||<div align="right">- 0,69
|-
| Število učencev, 2014/2015/2016 || <div align="right">9.305483||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20142015||<div align="right">14,6
|-
| Število dijakov, 2014/2015/2016 || <div align="right">4.373336||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20142015||<div align="right">20,1
|-
| Število študentov, 2014/2015/2016 || <div align="right">54.261955||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20142015||<div align="right">-1,60
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20142015 || <div align="right">45.173436||||Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015||<div align="right">23,1
|-
| Število zaposlenih oseb, 20142015 || <div align="right">3943.307445||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015||<div align="right">23,4
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20142015 || <div align="right">5.722206||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20142015||<div align="right">1110,23
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20142015|| <div align="right">1.472487,4237||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20142015||<div align="right">5759,91
|-
| Število podjetij, 20142015 || <div align="right">11.298553||||Povprečna uporabna površina stanovanj, m<sup>2</sup>, 311. 121. 20122015||<div align="right">86
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20142015 || <div align="right">12.937026||||BDP na prebivalca, EUR, 20142015||<div align="right">1617.371135
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013 || <div align="right">30.195||||Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 20142015||<div align="right">31,06
|-
| Število cestnoprometnihprihodov nesrečturistov, 20142015 || <div align="right">855308.182||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 20142015||<div align="right">579580
|-
| Število prenočitev turistov, 20142015 || <div align="right">577683.747289||||Nastali komunalni odpadki kg/preb., 20142015||<div align="right">357345
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp Podatkovni portal SI STAT] || || || Vir: [http://www.stat.si/statweb Statistični urad Republike Slovenije], [httpshttp://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2014.pdfobcine Slovenske statistične regije in občine v številkah 2014]
|}
 
Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.
 
"[http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=2883&cba=10060,14999,15000,17449,17500,19999,20000,26418&c=f1eef6,bdc9e1,74a9cf,0570b0&o=0.81&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15229902680443&lng=15.221827140625027 http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=276&tag=2768&cba=12.7,14.9,15,24.9,25,34.9,35,47.9&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1]"
[[Slika:Goriska2015 regionalBDP stage.jpg|sredina|sličica|1000x1000_pik|Regionalni bruto domači proizvod na prebivalca, statistične regije, Slovenija, 2015]]
 
Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]]
319

urejanj