Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
* prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.
 
==== Senat UL MF ====
Senat je najvišji strokovni organ UL Medicinske fakultete. Sestavljajo ga visokošolski učitelji fakultete, ki zasedajo pedagoška delovna mesta neglede na to, ali so ta za polni ali krajši delovni čas. Kandidate za senat predlagajo katedre in inštituti UL MF akademskemu zboru, ki jih nato izvoli za štiri leta. Člani senata so tudi študenti UL MF, ki jih imenuje Študentski svet UL MF. Senat razpravlja o in sprejema odločitve o delovanju UL MF in poteku pedagoškega in strokovnega procesa.<ref>Pravilnik o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete v Ljubljani (čistopis oktober 2013) http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/f0a0d62318840e2e9e72a938b894f202.pdf</ref>
 
Predsednik senata je dekan prof. dr. '''Dušan Šuput''', dr. med.
 
==== UpravniAkademski odbor UL MFzbor ====
Predsednik je prof. dr. '''Jože Balažic''', dr. med.
 
==== Študentski svet UL MF ====
Predsednik Študentskega sveta UL MF je '''Klemen Petek'''.
 
==== Akademski zbor UL MF ====
Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so na UL MF v rednem delovnem razmerju s polnim ali krajšim delovnim časom in ki so jih za štiri leta izvolili strokovni kolegiji kateder in inštitutov z večino glasov, ob upoštevanju enakomerne zastopanosti glede na vrsto pedagoških nazivov članov posamezne enote.
 
Predsednica akademskega zboraj je prof. dr. '''Mojca Matičič''', dr. med.
 
==== Študentski svet UL MF ====
Predsednik Študentskegaštudentskega sveta UL MF je '''Klemen Petek'''.
 
==== Upravni odbor ====
Predsednik je prof. dr. '''Jože Balažic''', dr. med.
 
==== Kuratorij Oražnove zapuščine ====
Brezimni uporabnik